Zápis 8/2018
11.8.2018
Zápis 10/2018
11.10.2018
Vše

Zápis 9/2018

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 12.9.2018
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, L.Němečková, M.Novák, 
O.Meiserová, J.Langmaierová,M.Láská
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 14.8.2018
2) Účast na závodech
3) Příprava účasti na závodech
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 
Ad2) 18.8 – Domažlice – Chodská pátnáctistovka 
26.8. – Stříbro IV.kolo m (první) + ž (třetí) – 
29.8. – Nýřany – Málá cena Viktorie – 
1.- 2.9. – Ostrava – MĆR 22letých – David Richter – třetí na 400m 48.36
4.9. – Cheb VC rekord na 300m přek. 
5.9. -Ostrov–2.kolostžactvo +mlžactvo – postupy týmů na M.ČR + OMD
7. 9. – Cheb – 8.30 – Sportovní den – 3. třídy (skok do dálky z místa,
60m, raketka) – 230 dětí
8.9. – Písek Gigant–postup dorostenců/nek na  MČR družstev do Jablonce
Ad3 13.9(čt) Bělá – Bělská míle – auto
15.9. – (so) Jablonec MČR dorostu – bus 13.30
16.9. (ne) Plzeň – finále OMD ml.žactva – 8.15
22.- 23.9. (so-ne) Jablonec – MČR žactva – auto
22.9. (so) Stříbro – Baráž o II. NL – bus – 8.00
25.9. (út) M.Lázně – Memoriál H. Trejbalové – bus 15.30
28.9. (pá) Ostrov – OMJ předžactva – bus – 8.45
4.10. (čt) – Cheb – Podzimní závody od 16.00 (kat. 07,8,9,10,11 a..)
14.10 (ne) Chodov – Smolnický kopec 
Ad4 ) a) byla diskutována otázka dresů (trička) – předložena nabídka fy Eleven
( dresy, triko + čelenka, bundy) – 100 akt.členů + 250 rezerva
b) skok do výšky – dodělat zakrytí polštářů – trvá
c) čl. příspěvky na rok 2019-odsouhlaseno 2.400Kč/sourozenci á 2000 Kč
d) tělocvičny + hala – informace
e) požadavek na granty na město – do konce září
f) rozdělení dětí do skupin – bude na příští schůzi
g) evidenci treter bude mít na starosti M.Láská, dresy J.Langmaierová
h) nákupy na portálu www.atletiplus.cz = login Tvůj e-mail, heslo EFJKAK
Další schůze 24.9.2018 ( po) od 18.30