Zápis 9/2018
11.9.2018
Zápis 11/2018
11.11.2018
Vše

Zápis 10/2018

.Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 24.9.2018
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, L.Němečková, M.Novák, 
O.Meiserová, J.Langmaierová

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 12.9.2018
2) Účast na závodech
3) Příprava účasti na závodech
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2) 13.9 Bělá – Bělská míle – účast tří atletek – všechny na stupních vítězů
15.9. – Jablonec MČR dorostu – dci 13. (chyba v nasazení do disciplín)
dky – 13
16.9. Plzeň – finále OMD ml.žactva – žci – třetí !!!, žky – páté
22.- 23.9. Jablonec – MČR žactva – Mathias – 6r (28.88), Fara 12 (42.54)
22.9. Stříbro – Baráž o II. NL – muži – osmí

Ad3 25.9. M.Lázně – Memoriál H. Trejbalové
28.9. (pá) Ostrov – OMJ předžactva – bus – 8.45
4.10. (čt) – Cheb – Podzimní závody od 16.00 (kat. 07,8,9,10,11 a..)
14.10 (ne) Chodov – Smolnický kopec – bus 9.00
10.11. (so) – Ostrov – OMJ v přesp. běhu 
24.11. (so) – Alfrédov – MČR přesp.běhu
1.12.(so) – Praha hala – Mikulášská hala
9.12. (ne) – Praha – hala -mezikrajové utkání ml.žactva

Ad4 ) a) byla diskutována otázka dresů (trička) – předložena nabídka fy Eleven
( dresy, triko + čelenka, bundy) – 126 akt. členů- do rezervy 250 kusů
b) skok do výšky – dodělat zakrytí polštářů – trvá
d) hala – návrh – čtvrtek 18.00-19.30
e) podzimní soustředění – Domažlice – 26.10(pá) – 30.10.(út)
f) rozdělení dětí do skupin – viz příloha
g) evidenci treter bude mít na starosti M.Láská, dresy J.Langmaierová
h) nákup na portáluwww.atletiplus.cz = loginTvůj e-mail-heslo EFJKAK
ch) postoj atletů k reprezentaci klubu – řešení trvá 

Další schůze 1 .11.2018 ( čt) od 19.00