Zápis 7/2018
11.7.2018
Zápis 9/2018
11.9.2018
Vše

Zápis 8/2018

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 26.7.2018
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, J.Langmaierová, 
L.Němečková, O.Meiserová, M.Láská, M.Novák

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 28.6.2018
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2) 30.6. – Nýřany – III. kolo m+ž – muži první, postupují do baráže
14.7. – Cheb – 10boj Změlík – zajištěno
14.7 – Kladno hází – závodili – J.Šebo, V.Zýka

Ad3) 18.8 – (so) – Domažlice – Chodská pátnáctistovka – bus
26.8. (ne) – Stříbro IV.kolo m + ž – bus
29.8.(st) – Nýřany – Málá cena Viktorie – bus
4.9. (út) – Cheb VC
5.9. (st) – Ostrov – 2.stžactvo + 3.kolo mlžactvo – bus
8.9. (so) Domažlice – hvězdné házení
13.9. (čt) Bělá – Bělská míle – auto
16.9. (ne) Plzeň – finále OMD ml.žactva
22.- 23.9. (so-ne)Jablonec – MČR žactva
28.9. (pá) Ostrov – OMJ předžactva – bus

Ad4 ) a) žactva ve skupinách až do konce září, pak se bude předávat
b) Velká cena – probrány první informace
c) GDPR – bude dopracováno
d) testování Sps + trička (M.Langmaier, M.Aust, J.Šmrha, N.Peterková,
D.Hejdová, M.Boučková) 
e) byla diskutována otázka dresů (trička) – předložena nabídka fy Eleven
f) skok do výšky – dodělat zakrytí polštářů – P.Tirala
h) MČR dospělých 2021 – nejdříve požádat o MČR žactva


Další schůze 14.8.2018 ( út.) od 18.30 hodin na hřišti ! (22.8. + 28.8.)