Zápis 8/2017
11.8.2017
Zápis 10/2017
11.10.2017
Vše

Zápis 9/2017

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 22.8.2017
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, P.Tirala,M.Novák, M.Macková, L.Němečková
Omluveni: J.Langmaierová, M.Macková 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 18.7.2017
2) Účast na závodech 
3) Další závody sezóny 2017
4) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 19.8. (so) Domažlice – VC – 60m žáci 2. D.Vaidiš (7.83) a 1. na 300m žci (38.31) 3. 
na 60m A.Had (7.88) a 2. na 300m (39.41) 100m dky 3. K.Jarošová 100m (12.93), 
žky 300m M.Šebestová – 3. 45.70, dálka žky V.Maydlová 4.56m 3.

Ad3) 26.8. (so) – Kladno – IV. kolo II. NL – bus 7.30
27.8. (ne) – Plzeň – IV.kolo OMD mužů – bus 8.00
30.8. (st) – Nýřany – Malá cena Viktorie – bus – 13.30

2.-3.9. (so-ne) Praha – MČR do 22let – rozhodne se po lize
8.9 (pá) – Cheb – Chebské sportovní hry 2017 (9-12.30) prosíme o pomoc
12.9. (út) M.Lázně – Memoriál H. Trejbalové – návrh na 200m př.
14.9. (čt) – Bělská míle – 2 x auta
14.9. (čt) – Chodov – OMD ml. + st.žactva
16.9. (so) – Pardubice – Mistr. Čech junioři/rky – bus
l7.9. (ne) – Plzeň – Finále OMD mladšího žactva – bus
23. -24.9. – Břeclav – MČR žactva – auta
28.9. (čt) – Chodov – OMJ předžactva KKAS – bus
30.9. (so) – Bílina – mezikrajové utkání mladšího žactva – bus

Ad4) a) nákup materiálu – přišly zbývající 4 bloky
b) tělocvičny na zimu 2017/18 – bude me projednávat příště 
c) diskuse o výši členských příspěvků na rok 2018
d) uskladnění překážek přes zimu (p.Černý)


Další schůze 13.9.2017 (st.) od 19.00 hodin v CK