Zápis 9/2017
11.9.2017
Zápis 11/2017
11.11.2017
Vše

Zápis 10/2017

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 13.9.2017
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, P.Tirala,M.Novák, J.Langmaierová, L.Němečková
Omluvena: M.Macková 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 22.8.2017
2) Účast na závodech 
3) Další závody sezóny 2017
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 26.8. – Kladno – IV. kolo II. NL – skončily jsme na 9.místě a celkově rovněž 9, což 
znamená na 90% sestup do krajské soutěže. Příčiny – nenastupovaly hostující 
závodnice, pokles formy našich atletek (Sabadinová, Petrikovičová, Lučanová) a 
nedostatek atletek v technických disciplínách
27.8. Plzeň – IV.kolo OMD mužů – muži skončili ve 3, stejně tak celkově. Poděkování
patří J.Toncarovi za vedení týmu. 
30.8. Nýřany – Malá cena Viktorie – někteří naši atleti dokázali vyhrát – M.Šebestová
(600m 1:50.23), D.Vaidiš (600m 1:28.57) L.Petrikovič (6Om 7.51, 150m 17.81, dálka 
583) K.Uhlová (150m 19.90), J.Šebo (300m 40.18), M.Boučková (10.22)
2.-3.9. Praha – MČR do 22let – nezúčastnili jsme, sprinteři (Nádhera, Richter) odmítli 
startovat.
8.9 – Cheb – Chebské sportovní hry 2017 dopoledne si to školy organizovaly sami
(pomáhal P.Učík), odpoledne m od 15.00 byli na stadióně pro rodiče – 5 x přihláška
12.9. M.Lázně – Memoriál H. Trejbalové – účast z naší strany velká (bus), výkony
odpovídaly počasí (zima) a tréninkové pauze o prázdninách

AD3) 14.9. (čt) – Bělská míle – auto
14.9. (čt) – Chodov – OMD ml. + st.žactva – odjezd v 14.15 hod 
16.9. (so) – Pardubice – Mistr. Čech junioři/rky – bus – 5.45 hod.
l7.9. (ne) – Plzeň – Finále OMD mladšího žactva – bus – 8.15
23. -24.9. – Břeclav – MČR žactva – auta (nominace)
28.9. (čt) – Chodov – OMJ předžactva KKAS – bus
30.9. (so) – Bílina – mezikrajové utkání mladšího žactva – bus
7.10. (so) – Cheb – podzimní závody – pouze pro chebské děti
15.10. (ne) – (Chodov – Smolnický kopec – OMJ v přesp. Běhu
11.11. (so) Ostrov – přesp, běh

Ad4) a) rozdělení finančních odměn z programu MŠMT č.8.
b) upřesnění rozdělení do tréninkových skupin – ml.předžactvo – M.Macková, 
M.Láská, O.Meiserová, st.přežactvo – L.Němečková, J.Langmaierová, ml.žactvo – 
P.Učík + druhá skupina P.Plaňanský a J.Kastner, st.žactvo a další kategorie budou
rozděleny mezi J.Přibáně, P.Tiralu a M.Nováka
c) tělocvičny na zimu 2017/18 – viz přiložený rozvrh 
d) výše členských příspěvků na rok 2018 – všichni 2.500 Kč sourozenci 2.000 Kč
e) odsouhlasen nákup počítače pro p.Tiralu
f) uskladnění překážek přes zimu (p.Černý) odhodnuto od začátku října
g) SCM – lékařské prohlídky – M.Nádhera, D.Richter
h) objednávka dresů

Další schůze 10.10.2017 (út.) od 19.00 hodin v CK