Zápis 7/2017
11.7.2017
Zápis 9/2017
11.9.2017
Vše

Zápis 8/2017

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 18.7.2017
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, J.Langmaierová,M.Novák, M.Macková, L.Němečková
Omluveni: P.Tirala 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 11.7.2017
2) Účast na závodech 
3) Další závody sezóny 2017
4) Velká cena
5) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 19.8. (so) Domažlice – VC –

Ad3) 26.8. (so) – Kladno – IV. kolo II. NL – bus
27.8. (ne) – Plzeň – IV.kolo OMD mužů – bus
30.8. (st) – Nýřany – Malá cena Viktorie – bus
13.9. (st) – Chodov – III.kolo ml + II.kolo st.žci – bus
14.9. (čt) – Bělská míle – auta
16.9. (so) – Pardubice – Mistr. Čech junioři/rky – bus
l7.9. (ne) – Plzeň – Finále OMD mladšího žactva – bus
23. -24.9. – Břeclav – MČR žactva – auta
28.9. (čt) – Chodov – OMJ předžactva KKAS – bus
30.9. (so) – Bílina – mezikrajové utkání mladšího žactva – bus

Ad4) a) nákup materiálu – bloky, laťky na výšku, měřící pásma, měřící tyč
b) tělocvičny na zimu 2017/18 – budeme projednávat příště


Další schůze 22.8.2017 (út.) od 19.00 hodin v CK