Zápis 8/2013
11.8.2013
Zápis 10/2013
11.10.2013
Vše

Zápis 9/2013

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 18.7.2013

Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, J.Gregor, M.Novák, R.Speierlová 
Omluveni: P.Tirala, 
Hosté: M.Bláha, T.Přibáňová
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 20.6.2013
2) VC Chebu
3) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2)  a) Velká cena – 2.8.2013 – od 18.00 hod.

Byly probrány zásadní věci:
Propozice – zhotoveny, pověšeny na web ČASu a Unionuorganizace celého mítinku – detailně propracovanápropagace – tisk, plakáty – zhotovenyodsouhlasena účast zahraničních atletůVýbor seznám s rozpočtem závoduDetaily v příloze tohoto zápisu 
další detaily budou dopracovány na dalším výboru 31.7.2013 – účast velmi nutná!!


POZOR – ZMĚNA – DALŠÍ SCHUZE BUDE V KLUBOVNĚ  V POOHŘÍ !!!!

31.7.2013 (st) OD 19.30 hod.