Zápis 9/2013
11.9.2013
Zápis výboru 11/2013
11.11.2013
Vše

Zápis 10/2013

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 3.9.2013

Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, M.Novák, P.Tirala 
Hosté:: L.Konvalinová, M.Sabadin 

Program:

1) Kontrola zápisu ze schůze 18.7.2013
2) VC Chebu
3) M-ČR do 22 let.
4) Účast na závodech –autobusy
5) změny ve složení výboru
6) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2)  a) Velká cena – 2.8.2013
Bylo konstatováno, že mítink se obrovský podařil, jak po stránce propagační, organi-
Zační, tak sportovní. Všichni zaslouží velké poděkování!
Přesto je třeba vylepšit některé věci. Zcela selhala VIP na tribuně, místa byla obsaze-
na lidmi, kteří ta m neměli co dělat. Napříště zařídit – světelnou tabuli (výsledky v
cíli, vysílačky mezi hřištěm a omezením dopravy, zakoupit košíčky. 

Ad3) M-ČR do 22let – Ustí n/O –  400m – 6. Sára Janušková (59.14), 100m – 8. Miroslav
Sabadin (11.02 v rozběhu -10.89) + 200m roz. 22.59 

Ad4) 7.9. (SO) Č.Budějovice – II.liga – porada 10.00 –odjezd busu (27) – 6.00 hod.
8.9. (NE) Plzeň – Gigant – porada 10.00 – odjezd busu (27) – 8.00 hod.
11.9. (ST) Chodov – ml.žactvo – porada 14.45 velký bus (45) – 13.45 hod
12.9 (ČT) Bělská míle – auta
13.9. (PÁ) Domažlice –Hvězdné házení – auta
14.9. (SO) Tábor – MČR – žactvo – porada 9.30 – bus 27 – 5.30 hod.(?)
21.-22.9. (SO-NE) Praha MČR žactva – auta (hotel objednán)
29.9. (NE) – Chodov finále ml.žactva – musíme zajistit dálku (5lidí)

Ad5) Výbor děkuje za práci v klubu Renatě Speierlové, která se rozloučila a Jirkovi
Gregorovi st., který už nebude pracovat ve výboru ale bude pokračovat v práci
na webu klubu.

Ad6) a) trenéři –seminář v Nymburce 18.-19.10.2013 – J.Přibáň, M.Novák, J.Kastner
b) hřiště v Poohří – začínají tam normální fotbalové tréninky, což je proti dohodám
c) rozdělení tréninkový skupin a tělocvičen:
Jacek Přibáň –  tréninky Skalka – po, út, st, pá, so. tělocvičny Skalka st (17.00-
18.30 pá (18-19.30)
Míla Novák (bez mladšího žactva) – tréninky stejné i tělocvičny 
Petr Tirala – mlad. a starší žactvo (od 12let) tréninky – po,st,pá,so – tělocvičny
Skalka út (17.00-18.30) a škola na Hradčanech pátek
Petr Učík a Jan Kastner – děti 8-11let–tréninky 3 x týdně po,st,pá, (16.30-18.00) 
tělocvična Skalka  po (17.30-19.00) pá (17.00-18.00)
Míra Sabadin – děti 6-8 let – trénink v út (17.00-18.30).+čt. (16.00-17.30)
tělocvična Skalka čt. (17.00-18.30) 
d) členské příspěvky na rok 2014 zůstávají stejné jako letos – přispívající 100 kč, 
výbor 600 Kč, předškolní děti 1000 Kč, sourozenci 1500 Kč, aktivní 1800 Kč.
Příspěvky se vybírají od října do listopadu


Další schůze 26.9.2013 (čt) od 19.30 hod.