Zápis 7/2013
11.7.2013
Zápis 9/2013
11.9.2013
Vše

Zápis 8/2013

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 10.7.2013


Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, J.Gregor 
Omluveni: P.Tirala, M.Novák, R.Speierlová

Program:

1) Kontrola zápisu ze schůze 20.6.2013
2) Hodnocení závodů 
3) Zahajovací závody 5.7.2013
4) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2) 21.6.VC Sokolov –1. A.Tiralová (150m – 20.22, dálka – 4.19), J.Toncar (100m – 12.22)
J.Lališ (150m – 20.86, dálka 4.66m) 

22.-23.6. Jablonec –MČR dorost, junioři –  M.Sabadin – 3. místo na 200m (21.90) a  
čtvrté na 100m (10.87), S.Janušková – pátá na 400m (58.24), T.Kristková – osmá 
v oštěpu (35.34). Z rozběhu nepostoupili – J.Gregor (800m – 2:01.64) a P.Tirala (400m 
51.76)

24.-27.6. OH v Uher.Hradišti – . místo D.Richter (300m – 37.04), šestá M.Petrikovičová
(300m – 42.15 – roz.41.75), S.Vejražková (os.rek. 300m – 42.67), L.Břicháčková (100m 
př. 18.40 – dálka – 4.48m), J.Danihelková (koule 9.20),  A.Študlar (os.rek. 300m -42.06), 
F.Beneš (výška 150cm), a ml.žaci – A.Tiralová (60m semi 8.48 a dálka 4.29m), 
K.Jarošová (kriket 32.21m), J.Lališ (kriket 52.10). 

29.6. Vlašim – III. kolo NL žen  – vynikající 3. místo (!) – celkově čtvrté místo 

3.7 Praha-Strahov – MU ČR-Mad’arsko-Chorvatsko-Slovinsko – M.Sabadin  pátý na
200m 22.11 .

Ad3)

5.7. – Zahajovací závody na „zlaté“ dráze – velmi vydařené – registrovat nové rekordy dráhy

Ad5)

Velká cena – 2.8.2013  Byly probrány zásadní věci:
a) propozice
b) organizace celého mítinku
c) propagace – tisk, plakáty

detaily budou dopracovány na dalším výboru 22.7.2013 – účast velmi nutná!!


Další schůze – 22.7.2013 ( po ) od 19.30 hod