Zápis 6/2018
11.6.2018
Zápis 8/2018
11.8.2018
Vše

Zápis 7/2018

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 28.6.2018
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, J.Langmaierová, 
L.Němečková, O.Meiserová, M.Láská
Omluven: M.Novák

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 8.6.2018
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny Ad2 10.6. – Plzeň – II. kolo OMD muži první +ženy třetí
14,6.– KVary – ml.žci druzí, st.žci druzí, mlžky třetí, st.žky druhé 
16.-17.6. –Jihlava– mezikraj. utkání st.žactva nominace M.Boučková (6) 
V.Babyncová, M. Šebestová, M. Langmaier, L.Fara
17.6. – Sušice – Gigant – junioři – první, dorci – první, dorky – první
23.-24.6. – Praha – Juliska – MĆR – V.V.Fiala 3000m 11-16.15.74 (or)
L.Petrikovič (100m 11.47 (5r), 200m 22.93 (8f), 300m př. 41.81 
(6r), S.Sztrapek – 400m 52.60 (6r), A.Tiralová 200m (26.523r)
400m (59.80 5r) D.Vaidiš 800m 1:58.38 (8for), J.Šebo 800m 
2:09.93 (8r)
26.6 – Cheb – Rodinné závody – výborná organizace
Ad3) 30.6. (so) – Nýřany – III. kolo m+ž – bus 8.00 
14.7. (so) – Cheb – 10boj Změlík – potřebují překážky, bloky, nástěnky
14.7 (so) – Kladno hází – auta
18.8 – (so) – Domažlice – Chodská pátnáctistovka – bus
26.8. (ne) – ?????? IV.kolo m + ž
29.8.(st) – Nýřany – Málá cena Viktorie
4.9. (út) – Cheb VC
5.9. (st) – Ostrov – 2.stžactvo + 3.kolo mlžactvo
13.9. (čt) Bělá – Bělská míle
8.9. (so) Domažlice – hvězdné házení
Ad4 ) a) předávání atletů řešeno, zbývá ještě svěřenci od P.Učíka
b) Oprava el.spojení – P.Tirala + J.Gregor – trvá !!!
c) GDPR – bude dopracováno
d) byla diskutována otázka dresů (trička) – předložena nabídka fy Elev
e) skok do výšky – dodělat zakrytí polštářů – P.Tirala
f) zajistit bílá trička na VC – 30 M, 20 S, 10 L

Další schůze 26 .7.2018 ( čt.) od 18.30 hodin na hřišti !