Zápis 6/2017
11.6.2017
Zápis 8/2017
11.8.2017
Vše

Zápis 7/2017

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 11.7.2017
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, J.Langmaierová, P.Tirala,M.Novák, M.Macková
Omluveni:L.Němečková 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 13.6.2017
2) Hodnocení závodů 
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2) 14.6. K,Vary – II.kolo ml. + I.kolo st.žactva – mladší žáci 3.místo – celkově 2.místo 
starší žci – 2. místo – mladší žákyně l.místo – celkově 2. místo, st.žky – 2.místo 
15.6. K,Vary IV..kolo předžactva – ve všech kategoriích druhé místo
24.-25.6. Jablonec – MČR – dorost + junioři – M.Nádhera (dor) 2 x 2 místo – 100m 
(10.73r. + F 10.72 vše s větrem), 4x100m jun. A.Tiralová, M.Petrikovičová, 
Š.Sabadinová, K.Jarošová – 3. místo 49.36. D.Richter 6. na 100m 10.87). 
Klub.rek. 4X100m (43.05) jun, L.Osinek, D.Richter, T.Kůtek, M.Nádhera 
os.rek – M.Petrikovičová 12.58 + 6. na 200m (25.77 vítr 3.3)
24.-29.6. Brno -Olympiáda mládeže (Petrikovič,Šebo, Vaidiš, Sztrapek,Maydlová,
Uhlová, Studlarová,Šebestová – trenér M.Novák – bez medaile
1.7. (so) M-Boleslav III.kolo II.ligy – 8.místo – celkově 7.místo 

Ad3) 15.7. (so) – Kladno – auta
25.7. (út) – Tábor – VC – auta
27.7. (čt) Cheb – Velká cena
19.8. (so) Domažlice – VC – bus + VC Bílina 
26.8. (so) – Kladno – IV. Kolo II. NL – bus
27.8. (ne) – Plzeň – IV.kolo OMD mužů – bus
30.8. (st) – Nýřany – Malá cena Viktorie – bus
13.9. (st) – Chodov – III.kolo ml + II.kolo st.žci – bus
14.9. (čt) – Bělská míle – auta
16.9. (so) – Pardubice – Mistr. Čech junioři/rky – bus
l7.9. (ne) – Plzeň – Finále OMD mladšího žactva – bus
23. -24.9. – Břeclav – MČR žactva – auta
28.9. (čt) – Chodov – OMJ předžactva KKAS – bus
30.9. (so) – Bílina – mezikrajové utkání mladšího žactva – bus

Ad4) a) Nákup materiálu – bloky, laťky na výšku, měřící pásma, měřící tyč
b) – Chebské sportovní hry – 8.9. (pátek) – zúčastníme se
c) – Rodinný trojboj– 22.6.2017 – výborně zorganizované pochvala pro Lucku 
d) – tréninky přes prázdniny malých dětí – vždy ve středu – zajišt‘uje P.Učík a
M.Macková
f) Velká cena – v příloze

Další schůze –18.7.2017 (út.) od 19.00 hodin