Zápis 4/2015
11.4.2015
Zápis 6/2015
11.6.2015
Vše

Zápis 5/2015

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 21.5.2015
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, J.Kastner, J.Langmaierová, M.Novák 
Neomluveni: I.Vejražková,
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 23.4.2015
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 
Ad2) 24.4. (pá) – Cheb – zahajovací závody na Zlaté dráze – posunout časový pořad
28.4. (út) – Cheb – okresní kolo Štafetového poháru 10.30 hod. – pomáhalo 9 lidí
1.5. (pá) – Chodov – Chodovská tretra – klubový rekord –M.Nádhera (300m 36.81)
3.5. (ne) – K.Vary – Májové závody – sprint. 3boj – klub.rek. M.Nádhera – 2276b. 
6.5 (st) – Klatovy – Velká cena – 300m 2. M.Petrikovičová (41.93) 
9.5. (so) – Domažlice – I.kolo Gigantu – 3. dorostenci, 4.dorostenky
11.5. (po) – M.Lázně – OMJ mlad. žactva ve víceboji + I.kolo OMD – 2. A.Had
12.5 (ut) – Sušice – Velká cena – vyhráli –M.Nádhera 60m, D.Richter dci – 100m,
D.Richter 300m (35.34), M.Petrikovičová 300m (41.37)
13.5. (st) – Cheb – Krajské finále Štafetového poháru – 10 štafet – pomáhalo 10 lidí
14.5. (čt) – Cheb – Malá cena města Chebu – velmi špatná organizace
16.5. (so) – Klatovy – l.kolo II.národní ligy – poprvé jsme vyhráli ligu žen (o 5.5 bodu 
před Sušicí! Nejlépe bodovaly: l.Břicháčková (26), M.Petrikovičová (20),
L.Prokopová (17.75), S.Janušková (16.75). D. Richter vyhrál 100m (11.25),
Druhý na 200m (22.22). 
17.5. (ne) – Plzeň – I.kolo mužů – nebudeme startovat, omluvit se ŠAKu Chodovu

Ad3) 23.5. (so) – Stříbro – OMJ žactva KKAS + PKAS – bus 8.00
27.5. (st) –K.Vary – 2. kolo předžactva – bus 14.30 
30.5. (so) – Vlašim – 2. kolo II.ligy – bus – 6.00
2.6. (út) – Chodov – víceboje předžactvo – bus – 14.30
6.6. (so) – Tábor – OMJ dospělých, dorostu, juniorů – bus – 6.00
10.6. (st) – K.Vary – OMD ml.žactvo – bus – 14.30 
13.6. (so.) – Sušice – 3.kolo II. ligy – bus – 6.00
14-19.6. – Plzeň – Olympiáda mládeže (J.Lališ, M.Nádhera, L.Petrikovič, K.Jarošová,
A. Tiralová 
20.-21.6. (so-ne) – Ostrava – MČR dorostu a juniorů – cca 10 lidí
12.8. (st) – Velká cena města Chebu

Ad4) a) 
a) jak budeme trénovat v létě – probereme na příští schůzi
b) informace o OMD staršího žactva – l.kolo OMJ + 2.kolo klasicky v září
c) tělocvičny – informace o hale – dopracujeme na příští schůzi
d) soustředění v Chodově před LOH (28.-29.5)


Další schůze – 11.6.2015 (čt) od 19.00 hod. v CA