Zápis 3/2015
11.3.2015
Zápis 5/2015
11.5.2015
Vše

Zápis 4/2015

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 23.4.2015
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková,I.Vejražková, J.Kastner 
J.Langmaierová, M.Novák
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 19.3.2015
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 
Ad2) 11.4. – 17.ročník Bělské pětky – dorostenky 2. K.Utíkalová, 3.M.Petrikovičová
14.4. – Atletika pro Chodov – nominační závod pro LODM – klub.rekord –oštěp žáků 
J.Lališ 47.48m, výborná žákyně K.Jarošová (60m 8.32 a os.rek. na 150m 19.92
Ad3) 24.4. (pá) – Cheb – zahajovací závody na Zlaté dráze – 16.00 hod.
28.4. (út) – Cheb – okresní kolo Štafetového poháru 10.30 hod. – sraz v 9.00 hod.
1.5. (pá) – Chodov – Chodovská tretra – bus 9.00 hod nominace v pondělí 27.4.
3.5. (ne) – K.Vary – Májové závody – bus 13.00
6.5 (st) – Klatovy – VC ve skoku do dálky a v hodu oštěpem – auta 
9.5. (so) – Domažlice – I.kolo Gigantu – bus 8.30
11.5. (po) – M.Lázně – OMJ mlad. žactva ve víceboji + I.kolo OMD – bus 14.30
12.5 (ut) – Sušice – Velká cena –2 x aut0
13.5. (st) – Cheb – Krajské finále Štafetového poháru – 10.30 hod. sraz v 9.00 hod.
14.5. (čt) – Cheb – Malá cena města Chebu 16.00 hod – sraz v 14.30 hod.
16.5. (so) – Klatovy – l.kolo II.národní ligy – bus 7.00
17.5. (ne) – Plzeň – I.kolo mužů – auto
20.5. (st) – Plzeň – Boga’sCup 2015 – bus/auta
20.5. (st) – K.Vary – 2.kolo předžactva – bus 14.30 
23.5. (so) – Stříbro – OMJ žactva KKAS + PKAS – bus 8.00
30.5. (so) – Vlašim – 2. kolo II.ligy – bus
30.5. (so) – Nýřany – 2 .kolo mužů – auto

Ad4) a) soustředění Domažlice – 23 osob – bez problémů 
b) hostování – z TRIKV –dospělí – Parimuchová Veronika (96), Prokopová Lucie (96), 
Chramcová Adéla (00 – pouze dospělí) z Dukly Sára Janušková 
dorost z TRIKV Loufek Jiří (99), Sochůrek Filip (98), Tůma Štěpán (99), Novotný 
David (99 přek.)
Do CHODO – Sliž Filip, Osinek Lukáš, Študlar Adam, Stolař Ondřej 
c) vedoucí družstev – předžactvo (Němečková, Langmaierová, Učík), mlžky (Tirala), 
mlžci (Učík), stžky + stžci (Tirala), dci + dky (Novák), ženy (Přibáň)
d) informace o OMD staršího žactva – l.kolo OMJ + 2.kolo klasicky v září
e) vybavení z materiálu HME – návrh objednávky
f) tělocvičny – informace o hale
g) Chebské sportovní hry 2015 – pátek 4.9. atletika
h) Souhlas se závody (SEVEROZÁPAD)
f) Dvojstrana v Chebském deníku
j) Valná hromada ČAS – za UNICH J.Přibáň + J.Vébr

Další schůze – 21.5.2015 (čt) od 19.00 hod. v CA