Zápis 3/2017
11.3.2017
Zápis 5/2017
11.5.2017
Vše

Zápis 4/2017

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 20.4.2017
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, L.Němečková, J.Langmaierová, P.Tirala
Omluveni: M.Novák, M.Macková

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 16.3.2017
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2) 26.3. Tachov – Memoriál Machta – medailisté – zlato – nejml.předžactvo – Tereza 
Staňková a Jan Schveiner, stříbro – st.předžactvo – Nina Peterková, st.žci Stanislav 
Strapek, dci – Vítek Fiala, bronz – nejml.předžci – Ondřej Petrikovič, ml.před. – 
Martina Kapicová, st.před. –Tereza Skalová, stžci – Jan Šebo – dky B.Lučanová 
1.4. Cheb – klubové mistrovství v přespolním běhu – vítězové – nejpřed. Tereza 
Staňková, Jan Schveiner, mlpřad. – Kateřina Čadová + David Vojíř, stpřed. – Tereza 
Skalová + Jan Šveňha, ml.žactvo – Viktorie.Babyncová + Jakub Vojíř, st.žactvo – 
Karolína Suková + Stanislav Sztrapek

Ad3) 26.4. (st) Cheb – zahajovací závody – zrušeny pro špatné počasí
29.4. (so) Chodov – Chodovská tretra – bus – 9.15

1.5. (po) K.Vary – Prvomájová závody – bus 13.30 
4.5. (čt) Cheb – okresní kolo „Štafetového poháru“- sraz na hřišti v 9.00 hod
6.5. (so) Sušice – 1.kolo „Gigantu“ – bus 7.00 
9.5. (út) Cheb – Malá cena – zároveň I. kolo předžactva – sraz na hřišti 14.00
10.5. (st) M.Lázně – OMJ ve víceboji ml žactva 
13.5. (so) Bílina – I.kolo II.NL (Č.Budějovice)
14.5. (ne) Plzeň – I.kolo KMD mužů
16.5. (út) Sušice –Velká cena
20.5. (so) Č.Budějovice –OMJ dosp.,jun.,dor. – odjezd 19.5. v 15:00 – trenéři dají nominaci 2.5.
24.5. (st.) K.Vary – II.kolo atletické přípravky
3.6. (so) Liberec – II. kolo II.NL
27..7. (čt) Cheb – Velká cena

Ad4) a) – družstva mužů je do OMD přihlášeno – vedoucí J.Toncar
b) – hostování – viz seznam
c) – Celoroční činnost (překážky–90 á 600 Kč, vozík –10.000 Kč) – souhlas s nákupem 
d) – beseda s J.Kratochvílovou 
e) J.Přibáně byl znovu zvolen místopředsedou ČAS 
f) – soustředění v Domažlicích 12. – 16.4.2017 – 30 účastníků – vše proběhlo v pořádku
g) – 10 boj – 8.7.2017 – Změlík a Šebrle – chce organizovat spolek ROTAVÁK
h) – Vyhlášení sportovce kraje – úterý 9.5. – M.Nádhera, štafeta juniorek 
ch) – OMJ v Č.Budějovicích (20.5) – objednat noclehy (35)
i) – projednány dresy pro hostující
j) – dostali jsme oštěpy pro klub a SpS- 400gr. + 500gr
k) – dostaly jsme sponzorský dar na VC od fy Bohemia Water 432 ks minerálek

Další schůze –17 .5.2017 (čt.) od 19.00 hodin