Zápis 4/2017
11.4.2017
Zápis 6/2017
11.6.2017
Vše

Zápis 5/2017

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 18.5.2017
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, L.Němečková, J.Langmaierová, M.Novák
Omluveni: M.Macková, P.Tirala 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 20.4.2017
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 
Ad2) 26.4. (st) Cheb – zahajovací závody – zrušeny pro špatné počasí
29.4. Chodov – Chodovská tretra –výborné výsledky M.Nádhera – 10.96 a 300m 34.51
1.5. K.Vary – Prvomájové závody – výborné výsledky – absolutní rekord na 200m 
M. Nádhera (21.82!!) 
4.5. Cheb – okresní kolo „Štafetového poháru“ (6 štafet)– poděkování všem za pomoc
6.5. Sušice – 1.kolo „Gigantu“ – juniorky – druhé, junioři – druzí 
9.5. Cheb – Malá cena – zároveň I. kolo předžactva – (218) – 9 medailí (3Z – 1S -5B) 
medailisti v kategoriích – Hoši – 2006 – 1. J.Šveňha, – 2007 – 3. M.Aust, – 2008 
1. Š.Němeček, 3. D. Vojíř, – 2010 – 3. J.Schveiner – Dívky – 2006 – 2. T.Skalová, 
– 2008 – 1. M. Kapicová, 3. K.Čadová – 2010 – 3. T.Staňková
10.5. M.Lázně – OMJ ve víceboji ml žactva – mladší žáci – druzí, mladší žákyně – třetí
6. Jan Šveňha (1186b), 8. J.Vojíř (1038)
13.5. Bílina – I.kolo II.NL – děvčata byla 6. z jedenácti týmů – bodování – 
1. M.Petrikovičová 18.75, K.Jarošová 13.75, A.Kelemenová 11.5
13.5. Č,Budějovice – l.liga -100m 2.M.Nádhera (11.06). 6.D.Richter (11.45), 200m 2. 
M.Nádhera (21.89), 4. D.Richter (22.77)
14.5. Plzeň – I.kolo OMD mužů – 4. místo ze šesti týmů – J.Toncar 17.75, L.Osinek 
16.75b, P.Pinc + T. Kůtek 12.75
16.5. Sušice –Velká cena – absolutní rekord na 100m M.Nádhera – 10.82 (!) osobáky 
na 300m – S. Sztrapek (37.63), D.Vaidiš (37..78), L.Petrikovič (29.68), 
K.Suková (46.04), K.Bílková (46.60), 300m př. M.Láská (49.42) 
Ad3) 20.5. Č.Budějovice –OMJ dosp.,jun.,dor – 
24.5. (st.) K.Vary – II.kolo atletické přípravky – bus – 14.30
27.5. (so) Nýřany – II.kolo OMD mužů – bus
(so) Stříbro – kontrolní závody – bus – 11.00
4.6. (ne) Liberec – II. kolo II.NL – bus
6.6 (út) Chodov – III.kolo atletické přípravky – bus
10.6. (so) Stříbro – OMJ ml.+st.žactva – bus
14.6. (st) K.Vary – 2.kolo ml.žactva + 1.kolo st.žactva
24.-25. (pá-so) – Jablonec – MŘ – dorost + junioři
24.-29.6. – Brno – Olympiáda mládeže –startují –(8) L.Petrikovič, J.Šebo, D.Vaidiš,
S.Strapek, V.Maydlová, K.Uhlová, Z.Studlarová, M.Šebestová – trenér M.Novák
1.7. (so) M.Boleslav – III. kolo II. ligy
27..7. (čt) Cheb – Velká cena
Ad4) a) – překážky–90 á 550 Kč, vozík –10.000 Kč) – zakoupeno 
b) – 10 boj – 8.7.2017 – Změlík a Šebrle – chce organizovat spolek ROTAVÁK
c) – vyhlášení sportovce kraje – M.Nádhera, štafeta juniorek – pouze pozvaní, ale 
nevyhlášení – bude poslán protestní dopis 
d) příprava Velké ceny – mimo Cheb bude P.Tirala
e) Závody předžactva – 22.6.2017 – pořádá Lucka a Julča a celý klub
Další schůze –15.6.2017 (čt.) od 19.00 hodin