Zápis 2/2015
11.2.2015
Zápis 4/2015
11.4.2015
Vše

Zápis 3/2015

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 19.3.2015
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková,I.Vejražková, J.Kastner 
Omluveni: J.Langmaierová, M.Novák
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 12.2.2015
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 
Ad2) 14.2. – Stromovka – MČR –dorostu a juniorů 
juniorky – 3. S.Janušková (800m – 2:16.78),M.Láská (400m – 67.37) dorost – 
M.Petrikovičová (60m – roz. 8.09 os.rek. + 200m 5. ve finále – roz. 25.80 os.rek.) 
Š.Sabadinová (60m – roz. 8.33 os.rek, 200m roz. 27.04 ), K.Utíkalová (800m – roz. 
2:31.42), 5. – 4 x 200m J 1:45.99 (A.Tiralová, M.Petrikovičová,Š.Sabadinová, 
S.Janušková 
21.2. Strahov – OMJ žactva Ústecký kraj – A.Tiralová – 150m (19.56 os.rek.)
21.2. – M-ČR dospělí – 200m M.Petrikovičová – roz. 26.45) 
28.2.Jablonec –MČR žactva –M.Nádhera (5. finále 60m – 7.30, 3.finále 150m – 17.75 
A.Tiralová (150m – 1 fin.B –19.92, 300m -1 fin.B – 42.50 os.rek.), K. Jarošová – 60m
roz. 8.27 + 150m – 20.20), J.Lališ (roz. 60m přek. 8.79 os.rek + roz. 150m – 19.00) 
28.2. –Praha – OMJ předžactva – 4 x 1.místo – 4x200m 2:27.85 (L.Mašková, 
T.Skalová, J.Konvalina, J.Šveňha), J.Šveňha (60m – 9.84, 150m – 24.88, dálka – 
3.30m), stříbro – L.Lokinga (balon – 7.02), bronz – L.Mašková (dálka – 2.93) 
4x200m 2:18.41 (K.Zemanová,Z.Horáčková,V.Řepa,L.Lokinga)
15.3. – Tachov – Mem.Machta – nejml. – 5. L.Řepa, přípr.ml.dívky – 3. T.Skalová,
5. L.Mašková, ml.hoši přípr. 9. J.Konvalina, přípr.st.dívky – 2. K.Zemanová, 
9.L.Ubryová, příp..st.hoši -10.V.Řepa, ml.žaci – 5. A.Had, st.žákyně 6. H.Kročáková,
dorostenky – 3.K.Utíkalová, ženy F – 3. N.Šnajdrová, ženy G – 2. J.Siglová, 3.M. 
Bečvářová 
Ad3) 11.4. (so) – 17.ročník Bělské pětky – auta
14.4. (út) – Atletika pro Chodov – nominační závod pro LODM – bus
24.4. (pá) – Cheb – zahajovací závody na Zlaté dráze – 16.30 hod.
28.4. (út) – Cheb – okresní kolo Štafetového poháru 10.30 hod.

1.5. (pá) – Chodov – Chodovská tretra – bus
3.5. (ne) – K.Vary – Májové závody – bus
6.5 (st) – Klatovy – VC ve skoku do dálky a v hodu oštěpem – auta 
9.5. (so) – Domažlice – I.kolo Gigantu – bus
11.5. (po) – M.Lázně – OMJ mladšího žactva ve víceboji + I.kolo OMD
12.5 (ut) – Sušice – Velká cena –auta
13.5. (st) – Cheb – Krajské finále Štafetového poháru – 10.30 hod.
14.5. (čt) – Cheb – Malá cena města Chebu 16.00 hod
16.5. (so) – Klatovy – l.kolo II.národní ligy – bus

Ad4) a) soustředění Domažlice 1.4. (stř) – 5.4.(ne) – 24 osob – cena 2.000 Kč
b) hostování – do Klatov za dospělé – J.Toncar, D.Richter, J.Žižka 
hostování – z TRIKV 
přestup – S.Janušková do Dukly – možnost hostování
c) doškolení trenérů – Plzeň 20.3. – P.Učík, L.Němečková 

Další schůze – 23.4.2015 (čt) od 19.00 hod. v CA