Zápis 2/2019
11.2.2019
Zápis 4/2019
11.4.2019
Vše

Zápis 3/2019

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 21.3.2019
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, O.Meiserová 
M.Novák, J.Langmaierová
Omluvena: L.Němečková, Láská
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 19.2.2019
2) Účast na závodech
3) Příprava účasti na závodech
4) závody v Chebu
5) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) Praha -MČR hala – dorost – 3 medaile (0-1-2!!) – 2.L.Petrikovič (60mpř.), 
D.Vaidiš (800m), 4x400m (A. Had, D.Vaidiš, M.Langmaier, L.Petrikovič

Ad3) 24.3. (ne) – Tachov – memoriál J.Machta
30.3. (so) – Ml.Boleslav – MČR v přesp.běhu – žactvo, dorost – nominace
J.Šebo, D.Vaidiš, N.Peterková, Zoe Flaman
6.4. Mistrovství klubu v přesp.běhu – Začátek v 10.45 hod. !!! ZMĚNA
13.4. (so) – Bělská pětka
27.4. (so) zahajovací závody Cheb
30.4. (út) Malá cena města Chebu
23. – 28.6. – Liberec – OH mládeže

Ad4 ) a) závody pořádané UNICH
2.5. – (čt) – okresní kolo Štafetového poháru
1-15.5. Čokoládová tretra
20.8 – (út)) Velká cena.
Ad5) a) Vedení jednotlivých družstev – Ml.žactvo J.Kastner + P.Plaňanský,
st.žactvo– P.Učík, dci– M.Novák, dky+ ženy P.Tirala, Muži –J. Toncar
b) Soustředění v Domažlicích – 18.-21.4. cca 20 osob 
c) Hostování našich atletů – budou startovat za TRIKV (D.Richter,
L.Petrikovič. D.Vaidiš, V.Fiala, M.Nádhera), z AKSOK stžci–Volf, Vrba
d) situace se hříštěm – 2.4. schůzka na městě
e) VH ČAS (1 zástupce Unionu) – Nymburk 7.4.2019
f) rozbité dveře na 1.ZŠ – zaplatíme
Další schůze 23.4.2019 ( út) od 19.00 hod.