Zápis 3/2019
11.3.2019
Zápis 5/2019
11.5.2019
Vše

Zápis 4/2019

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 23.4.2019
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, O.Meiserová 
M.Novák, J.Langmaierová, Láská
Omluvena: L.Němečková
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 21.3.2019
2) Účast na závodech
3) Příprava účasti na závodech
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 
Ad2) 24.3. Tachov – memoriál J.Machta,
30.3. Ml.Boleslav – MČR v přesp.běhu – žactvo N.Peterková 45., dorost
15. J.Šebo , 47. D.Vaidiš, , 41. Flaman
6.4. Mistrovství klubu v přesp.běhu – výborná účast, super počasí,
medaile předávala OH vítězka Kateřina Neumannová!
13.4. Bělská pětka – tři medaile – 1. V.Fiala, 2. J.Šebo, 3. M.Kapicová
Ad3) 27.4. (so) zahajovací závody Cheb sraz 9.00 – začátek 10.00 hod
30.4. (út) Malá cena města Chebu – sraz v 15.00 – začátek 16.00 hod
1.5. (st) K.Vary – začátek od 15.00 – odjezd 13.15 hod
2.5. (čt) Cheb – Štafetový pohár –okresní kolo –sraz 8.15 – začátek9.30
5.5. (ne) Chodovská tretra – začátek 12.15 – odjezd 10.45 hod
6.5. (po) Cheb – Čokoládová tretra začátek v 9.00 hod (1.000 dětí ??!!)
7.5. Ostrov (út) Mem. M.Kitzbergra začátek 15.30 – odjezd 13.30hod
8.5. (st) K.Vary–Gigant–pomoc rozhodčích–začátek v 10.00 odjezd 8.30
11.-12.5. (so-ne) K.Vary – OMJ ve vícebojích
14.5. (út) ML– OMJ ve víceb. ml.žactvo – začátek v 16.00 – odjezd 14.30
18.5. (so) Třebíč – I.liga muži
19.5. (ne) – Nýřany OMD žen + mužů
21.5 (út) – K.Vary – II. kolo přípravek
22.5. (st) – Sušice – VC
25.5 (so) Písek – OMJ
1.6. (so) Stříbro – OMJ žactva
Ad5) a) Soustředění v Domažlicích – 18.-21.4. – 29 osob – výborné počasí
b) Byla zaslaná částka cca 40.000 za zaplacení opravy polštáře na výšku
c) situace se hříštěm – 23.4. schůzka na městě – prakticky ve všem shoda

Další schůze 23.5.2019 ( čt) od 18.30 hod.