Zápis 1/2019
11.1.2019
Zápis 3/2019
11.3.2019
Vše

Zápis 2/2019

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 19.2.2019
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, O.Meiserová 
Omluveni: M.Novák, L.Němečková, M.Láská, J.Langmaierová
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 8.1.2019
2) Účast na závodech
3) Příprava účasti na závodech
4) závody v únoru
5) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 13.1. – KKAS OMJ – nejmladšího žactva – 26 medailí – 10Z – 8S – 8B
4 medaile T.Staňková, 3 – Š.Němeček, M.Kapicová, Š.Denk,
K.Čadová,A.Levová
26.1. – KKAS – ml..žactvo a další –30 medailí–(15Z–9S–6B)
2.-3.2. Přebor Prahy – výborné výkony – L.Petrikovič (200m – 22.45), 
D.Vaidiš (400m – 51.42), D.Richter (200/400m – 22.05 a 49.34)
17.2. Praha – OMJ PKAS – starší a mladší žactvo – účast našich atletů
slabší – prázdniny!!

Ad3) 23.-24.2. – Praha -MČR jun. + dorost
24.3. (ne) – Tachov – memoriál J.Machta
30.3. (so) – Ml.Boleslav – MČR v přesp.běhu – žactvo, dorost
13.4. (so) – Bělská pětka
23. – 28.6. – Liberec – OH mládeže

Ad4 ) a) závody pořádané UNICH
6.4. – (so) mistrovství klubu v přesp.běhu
27. 4. – (so) zahajovací závody
30.4. – (út) Malá cena
2.5. – (čt) – okresní kolo Štafetového poháru
20.8 – (út)) Velká cena.
b) Návrh na sportovce SUCH (6.4.) a Karl.kraje – D.Richter + dor.štafeta
c) Hostování našich atletů – bude rpzhodnuto na další schůzi
d) lék. prohlídky SCM – MUDr Pavelka – 5.3. – od 13.00 hod
e) VH KKAS – 19.3.2019 – Chodov -rest. U známých (Přibáň Sabadin)
f) VH ČAS (2 zástupci z Unionu) – Nymburk 7.4.2019
Další schůze 21.3.2019 ( čt) od 19.00 hod.