Zápis 2/2016
11.2.2016
Zápis 4/2016
11.4.2016
Vše

Zápis 3/2016

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 10.2.2016
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, M.Novák, L.Němečková, J.Langmaierová, M.Rejmanová Omluven: J.Kastner
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 14.1.2016
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 13.2. – Praha – Strahov – OMJ PKAS – ml. + st. žactva – klub.rekord na 4x200m
st.žáků (1:49.15) – A.Had, L.Petrikovič, A.Uldrich, D.Vaidiš.
16.2. – Praha – kontr.závody –A.Tiralová, M.Petrikovičová – obě zaběhly limity na ČR 
20.-21.2.– Praha -Stromovka – M-ČR – Dvě medaile – Stříbro – dorost M.Nádhera – 200m 
(22.18) –nový krajský rekord(!) – Bronz – D.Richter 200m (21.74 !!) velký 
klubový rekord, oba byli pátí na 60m – M.Nádhera (7.15), D.Richter (7.06).
4x200m jun. (šesté – 1:45.88) – A.Tiralová, Š.Sabadinová, M.Petrikovičová, 
K.Jarošová. 200m dorky A.Tiralová (os.rek. 26.42) jky – M.Petrikovičová 
(26.98),špatné výkony na 800m dky B.Lučanová (2:37.18), K.Utíkalová 
(2:33.13)
27.2 – Praha – Strahov – OMJ v hale předžactvo – 9 medailí (3Z – 4S – 2B) – Zlato – 
nejml.- 60m (9.84) D.Nikonov, 600m (2:13.25) N.Peterková, stž – 600 (1:56.19)
Z.Študlarová, Stříbro – nejml. 60m (9.94) + 600m (2:09.76) M.Aust, 4x200m 
(1:26.88) N.Peterková, M.Aust, D.Vojíř, D.Nikonov), 150m (26.12) N.Peterková,
Bronz – nejml. 150m (25.30) J.Konvalina, stž. 4x200m (2:12.65) V.Řepa, 
M.Maxa, Z.Študlarová, A.Finková) 
5.-6.3. – M.ČR žactva – K.Jarošová, šestá na 60m a sedmá na 150m (8.02 a 19.24 – 
klubové rekordy), R.Škrnová 300m – osob.rekord 43.83 sek. 

Ad3) 20.3. (ne) Tachov – memoriál Machta (přesp.běh) – bus 9.00 hod.
9.4. (so) –Bělá – Bělská pětka

Ad4 a) Závody sezóny 2016 – Zlatá dráha – musíme nahlásit termíny na ROP
Návrhy – Zahajovací závody 23.4.(so) – Okresní kolo štafetového poháru – 5.5. (čt) 
Malá cena – 12.5.(čt), Krajské kolo štafetového poháru 19.5. (čt) – VC – 2.8. (út),
Podzimní závody – 8.10. (so)
b) členská základna – příspěvek na ČAS
c) Ministerstvo školství – program 8. – dojdou peníze
d) Valná hromada KKAS – 18.3.2016 – Chodov 17.30 –účast J.Přibáň, M.Sabadin, 
J.Vébr.
e) školení rozhodčích III. třídy – Chodov – sobota 19.3.2016 -12 lidí
f) M.Nádhera a D.Richter dostali pozvánu na repre soustředění ve Španělsku (Callela – 
11.-24.4.) + nabídku připravovat se ve štafetě 4x100m na MSJ v Bydhošti (19.-
24.7.2016) případně na MEJ 2017. Přišla pozvánka na start na Zlaté tretře, Olympic 
Hopes v Uherském Hradišti, na Praze Academie a Memoriálu J.Odložila
g) hostování do Chebu a z Chebu – zatím pouze P.Kocurová (KV)
h) objednávka ubytování na M-ČR v Třinci – 12 lidí
ch) – soustředění v Domažlicích – 23.3. – 27.3.2016

Další schůze – 14.4.2016 (čt.) od 19.00 hodin