Zápis 3/2016
11.3.2016
Zápis 5/2016
11.5.2016
Vše

Zápis 4/2016

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 13.4.2016
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, M.Novák, J.Langmaierová, J.Kastner 
Omluven: L.Němečková, M.Rejmanová
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 13.3.2016
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 20.3. Tachov – memoriál Machta (přesp.běh) – I.místo – L.Řepa (nejml.žactvo), 
Z.Študlarová (přípravka st.dívky), dorostenky B.Lučanová, II.místa – J.Vojíř – 
přípravka st.hoši, S.Sztrapek (starší žáci), III.místa – M.Šebestová a Vít Študlar 
(ml.žactvo) 
9.4. – Bělská pětka – 5. místo dci V.Fiala, stžci S.Sztrapek, 7. -mlžky M.Šebestová

Ad3) 23.4 (so od 11.00) Cheb – zahajovací závody
30.4 (so) Chodov – Chodovská tretra – bus 9.30 hod.
1.5. (ne) K.Vary – prvomájové závody – bus – 13.15 hod 
4.5. (út) Klatovy – VC – auto
5.5. (čt) Cheb – (10.00) okresní kolo štafetového poháru – zajišt‘ujeme
7.5. (so) Klatovy – Gigant – bus – 7.00 bus
10.5. (út) Sušice –VC – auto
11.5. (st) M.Lázně – OMD víceboje – ml.žactvo – bus 14.30 hod.
12.5. (čt) Cheb – Malá cena . zajišt‘ujeme
15.5 (ne) Praha – I.liga – bus – 6.45 hod.
18.5. (st) Cheb – krajské kolo štafetového Poháru – zajišt‘ujeme 
21.5. (so) Stříbro – OMJ ml.+st.žactva – bus – 7.45 hod

Ad4 a) ROP schválil termíny závodů na „zlaté dráze“ 23.4. Zahajovací závody 23.4. – 
Okresní kolo štafetového poháru – 5.5. – Malá cena – 12.5., Krajské kolo štafetového 
poháru 18.5. – VC – 2.8. (út) Podzimní závody – 8.10. (so)
b) Krajský úřad – dostaneme peníze na činnost
c) vedení družstev – předžactvo – L.Němečková,J.Langmaierová, ml.žactvo – P.Učík, 
st.žactvo – P.Tirala, jři+jky M.Novák, ženy – J.Přibáň 
d) školení rozhodčích III. třídy–Chodov 19.3.2016 – M.Novák, J.Kastner, J.Přibáň, 
M.Rajmanová L.Němečková, J.Langmaierová, Š.Sabadinová, M.Petrikovičová, 
M.Láská, P.Tirala
e) hostování do Chebu a z Chebu – dky –P.Tothová (OSTRO), jun – P.Kocurová (KV),
dosp. SKPLZ – V.Johanková, A.Baštářová, B.Vodičková, A.Kunčická, D.Šantinová,
A.Kozáková, (šití triček)
Hostování z Chebu – D.Richter + M.Nádhera (i dci) – SKPLZ, J.Toncar,L.Osinek, 
J.Žižka – ATKLA 
f) objednávka ubytování na M-ČR v Třinci – 12 lidí – zatímnezajištěno
g) SCM – zdravotní prohlídky – 26.4. (Tirala – Tiralová, Jarošová, Lališ),
3.5. (Přibáň – Petrikovičová, Richter, Nádhera)
h) pojišt‘ovna – doklad – www,cuscz.cz
ch) zájemce o tretry a dresy obracejte na J.Přibáně – všechno je už v klubovně

Další schůze – 11.5.2016 (st.) od 19.00 hodin