Zápis 1/2016
11.1.2016
Zápis 3/2016
11.3.2016
Vše

Zápis 2/2016

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 10.2.2016
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, M.Novák, J.Kastner, 
Omluvena: L.Němečková, J.Langmaierová
Neomluvena: M.Rejmanová

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 14.1.2016
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 16.1. – Praha – Vysočina – os.rek. – M.Nádhera 200m (22.98), D.Richter 400m 
(51.47) 
23.1. – Praha – Stromovka -OMJ KKAS –velký úspěch -40 medailí(16Z + 13S + 11B) 
+ 5 rekordů. Mistři –Mlžci – 60m př. P.Špreňar 10.64), Stžci – 300m A.Uldrich 
(43.42), 60m př. L.Petrikovič (9.62), 60m + 150m K.Jarošová (8.11 + 19.28),
60m př. V.Nohejlová (9.86). dorost – 60m + 200m M.Nádhera (7.18 + 22.48),
400m A.Študlar (51.85), 800m B.Lučanová (2:31.58), juniorky – 200m 
M.Petrikovičová (26.72), 400m + 60m př. M.Láská (65.95 + 10.31)
5 x rekord – mlžky – koule (2kg) – M.Boučková (9.20), st.žky – 150m 
K.Jarošová (19.28), 60m př. V.Nohejlová (9.86), dci – 200m M.Nádhera (22.48)
Junioři 4x200m Študlar, Richter, Kůtek,Nádhera (1:34.48).
30.1. – Praha – Stromovka – PKAS – klubový rekord jři+muži D.Richter 200m 22.09
6.-7.2. – Praha – Stromovka–klub.rekordy – 200m st.žák. – K.Jarošová (26.63), 4x200m
JŘI – (Študlar, Kůtek, Richter, Nádhera) – 1:33.91 Os.rek. 200m T.Kůtek 24.49

Ad3) 13.2. – Praha – Strahov – OMJ PKAS – mladšího + staršího žactva – odj.bus 7.00 hod.
16.2. – Praha – Stromovka – kontr.závody – auto – A.Tiralová, M.Petrikovičová 
20.-21.2.– Praha – Stromovka – M-ČR – Nominace – dorost (60+200m M.Nádhera, 400m 
A.Študlar, 800m B.Lučanová, K.Utíkalová) + juniorů (60 + 200m D.Richter, 
200m M.Petrikovičová) + dvě štafety 4 x 200m– čekáme na výběr
27.2 – Praha – Strahov – OMJ v hale předžactvo – bus 7.00
5.-6.3. – Praha – Stromovka – M.ČR žactva 
20.3. Tachov – memoriál Machta (přesp.běh)

Ad4 a) Závody sezóny 2016 – Zlatá dráha – musíme nahlásit termíny na ROP
Návrhy – Zahajovací závody 23.4.(so) – Malá cena – 19.5.(čt), VC – 2.8. (út),
Podzimní závody – 8.10.
Všichni se zamyslete a případně navrhněte další termíny nebo další závody 
b) návrh na sportovce kraje za rok 2015 – D.Richter, M.Nádhera, DKY 4x200m
c) POZOR – jarní prázdniny v našem kraji jsou 7.-14.3.2016

Další schůze – 10.3.2016 (čt.) od 19.00 hodin