Zápis 12/2014
11.12.2014
Zápis 3/2015
11.3.2015
Vše

Zápis 2/2015

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 12.2.2015
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, M.Novák, J.Langmaierová, J.Kastner 
I.Vejražková
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 15.1.2015
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 
Ad2) 17.1. Praha – Strahov – Vysočina – st.žactvo,dorost,junioři,dospělí 
24.1. (so) Praha – Stromovka – OMJ KKAS – 44 medailí (16 Z + 14S + 14B)
ML žactvo – Zlato – 150m A.Had (20.64), 1000m V.Študlar (3:31.02), 60m př.
L.Petrikovič (11.28), koule M.Boučková (8.26) – Stříbro – 60m A,Had (8.62),
150m L.Petrikovič (20.74), 60m př. V.Nohejlová (11.98), koule A.Koucká 
(7.41) – Bronz – 60m L.Petrikovič (8.67), 150m V.Nohejlová (22.54), 60m př. 
P. Špreňar (4.03), dálka V. Maydlová (4.09)
ST žactvo – Zlato – 60m + 150m M.Nádhera (7.20 + 16.91), K.Jarošová (8.17 
+ 19.64), 300m A.Tiralová (42.60), Stříbro – 60m A.Tiralová (8.19), 800m H.
Kročáková (2:38.22), 60m př. J.Lališ (9.36), Bronz – 60m + 150m J.Lališ 
(8.12 + 48.70), 300mS.Klimt (49.89), 60m př. P.Pinc (10.15)
Dorost – Zlato – 60m + 200m M.Petrikovičová (8.20+ 26.36), 60m př. L.
Břicháčková (9.61), 800m K.Utíkalová (2:31.98), Stříbro – 60m + 200m Š.
Sabadinová (8.51 + 27.62), 60m O.Stolař (7.64), dálka J.Rathouský (5.20), 
dálka L.Břicháčková (4.56), Bronz – 60m + 200m L.Osinek (7.71 + 24.94)
koule J.Rathouský (8.89)
Juniorky – Zlato – 400m S.Janušková (59.69), Stříbro – 400m M.Láská (66.57
koule T.Kristková (7.86), Bronz – 60m T.Kristková (8.94).
Dospělí – 60m M.Sabadin (7.12), 400m J.Toncar (54.44), Bronz – 60m 
J.Toncar (7.77) 
31.1. Praha – Strahov – OMJ JČ+ PKAS – 2 x rekord Unionu – st.žák. 200m 23.46 
M.Nádhera, dorky 4x200m 1:45.65 A.Tiralová, M.Petrikovičová, Š.Sabadinová,
K.Jarošová 
31.1. Stromovka – Mistrovství Prahy – os.rekordy na 200m M.Petrikovičová (26.25),
Š.Sabadinová (26.76).
7.2. Strahov–OMJ žci PKAS–os. rek. 150m A.Tiralová 19.66, 60m př. 8.94 J. Lališ
4x200m ml.žci – 1:57.84 – A.Had, M.Langmaier, P.Špreňar, L.Petrikovič
8.2. Strahov – OMJ Ústeckého kraje – os.rek. 800m K.Utíkalová 2:29.97
Ad3) 14.2. (so-ne) – Stromovka – MČR –dorostu a juniorů – byli vybráni – 
juniorky – M.Láská (400m), S.Janušková (800m), dorost – M.Petrikovičová (60m, 
200m), Š.Sabadinová (60m, 200m), K.Utíkalová (800m) 
21.2. (so) – Strahov – OMJ žactva Ústecký kraj – auta
25.2. (st) – Pražská tyčka – auta 
28.2. (so) –Praha – OMJ předžactva – velký bus – odjezd 7.00 hod. 
Ad5) a) lékařské prohlídky na přihláškách 
b) Výbor odhlasoval měsíční příspěvek na dopravu L.Němečkové ve výši 800 Kč
c) soustředění Domažlice 2.4. (stř) – 5.4.(ne) – 24 osob
d) přihlášky na trenérský kurs III. třídy 
e) zahájení sezony 2015 – závody – 15.4.(st.) Chodov – nominační závod pro LODM,
24.4. (pá) zahaj. závody v Chebu, okres. kolo Štafetového poháru–Cheb do 30.4. 
1.5. (pá) Chodovská tretra, 3.5. K.Vary–sprinterský trojboj, 9.5 Gigant Domažlice

Další schůze – 19.3.2015 (čt) od 19.00 hod. v CA