Zápis 13/2018
11.12.2018
Zápis 2/2019
11.2.2019
Vše

Zápis 1/2019

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 8.1.2019
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, L.Němečková, M.Novák, 
O.Meiserová, M.Láská, J.Langmaierová

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 11.12.2018
2) Příprava účasti na závodech
3) závody v únoru
4) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 12.1. (so) – Stř. Čechy -dorost – bus 6.00
13.1. (ne) – KKAS OMJ – nejmladšího žactva (Stromovka) – bus 6.45
19.1. (so) – JHKS – dorost – auto
20.1. (ne) – Vysočina – st.žactvo a další kategorie – bus 6.30
20.1. (ne) – PKAS – dorost
26.1. (so) – KKAS – od ml..žactva a další kategorie – bus 6.00

Ad3) 2.-3.2. (so-ne) Přebor Prahy – od dorostu
16.-17.2. (so-ne) Ostrava – MČR dospělých
17.2. (ne) Praha – OMJ PKAS – starší a mladší žactvo
23.-24.2. – Praha -MČR jun. + dorost
2.-3.3. Ostrava – MČR žactva

Ad4 ) a) závody pořádané UNICH
27. 4. – (so) zahajovací závody
30.4. – (út) Malá cena
20.8 – (so) Velká cena.
b) Návrh na sportovce SUCH a Karl.kraje – D.Richter + dor.štafeta
c) lékařské prohlídky SCM – MUDr Pavelka – 15.1. – od 14.00 hod.
d) jarní prázdniny – 18. – 24.2.
e) Kontrola Mšmt – viz dodatekDalší schůze 19 .2.2019 ( út) od 19.00 hod.

Mšmt – můj klub
klub musí mít nejméně 10 dětí a mládeže

Klub musí do 30.6.2019 na informačním s\stému ČUS aktualizovat svoji členskou základnu. Důvod Mšmt jí bude používat.
Doporučení – dopisovat členské příspěvky. Doklad, že člen zaplatil ČP – tento doklad je při kontrole požadován. Vést přesnou evidenci
o zaplacení. Výše ČP v zápise klubu.

Klub dokládá doklady:
U trenérů OVSČ (osoba samostatně výdělečně činná) – smlouva, faktury, kde je počet hodina částka za hodinu.
U DPP (Dohoda o provedení práce) – smlouva, kde je počet hodin v měsíci a částka za 1 hod. Max. Výše je za 1 hod. 275 Kč. Vyšší být nemůže. Za rok pak maximálně 300 hod.
Musí bý doloženo – měsíční výkaz odpracovaných hodin – jmenovitá docházka atletů na trénincích, aby byla kontrola, že atlet trénuje minimálně 2 x v týdnu, aby byl nárok na dotaci 
výkaz a obsah tréninkových jednotek.

Výdajové a příjmové doklady pokladny
Musí být opatřeny názvem klubu, IČO, adresa . Uvádět jméno, přijmení, datum narození a bydliště osoby. Je možno razítko, osobně znám.

Cestovní příkazy:
kopie velkého techničáku –

Doprava veřejnými prostředky
Seznam cestujcích osob na každou použitou dopravu. Doložit rozpisem závodu, výsledky. Vyžaduje krajský úřad.

Sportovní materiál
Klub musí mít evidenční kartu sportovního materiálu.
Pokud zakoupený majetek dá do používání členovi, musí být o tom zápis – protokol, že jej předává do osobního užívání