Zápis 1/2017
11.1.2017
Zápis 3/2017
11.3.2017
Vše

Zápis 2/2017

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 23.2.2017
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, J.Langmaierová, M.Macková
Omluven: J.Kastner, M.Novák 

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 19.1.2017
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2) 22.1. Praha-Stromovka – OMJ KKAS – celkem 27 medailí (10 zlatých, 8 stříbrných, 9 
bronzových)
28.1. Praha-Strahov – OMJ ml.+st.žactvo Jižní Čechy 
29.1. Praha – Strahov – OMJ Ustí (muži + ženy) 
4.2. Praha – Strahov – OMJ Stř.kraje – dci, jun. dosp.
10.2. Praha – Strahov – veřejné závody 
11.2 Praha – Strahov – OMJ ml.+st.žactva PLZ
18.2. Praha (Stromovka) – kontrolní závody
23.2. Praha (Strahov) – OMJ Prahy žactva 

Ad3) 4.-5. Praha Stromovka M-ČR žactva 
12.3. (ne) Praha-Strahov – OMJ předžactva v hale – bus – 7.00 hod. 
26.3. (ne) Tachov – Memoriál Machta – bus 9.00 hod. 
8.4. (so) Cheb – klubové mistrovství v přespolním běhu 
26.4. (st) Cheb – zahajovací závody
9.5. (út) Cheb – Malá cena
27..7. (čt) Cheb – Velká cena

Ad4) a) – přihlášení družstva mužů do OMD je ještě v jednání
b) – M.Novák zajistí nákup – 15 kusů delších švihadel
c) – P.Tirala zajistí (po domluvě)) 3 ks tahače na starty 
d) – hostování – Kocurová (Ž + JKY), 2 atletky ze Sušice (JKY) 
e) – Celoroční činnost (překážk – 90 á 600 Kč, vozík – 10.000 Kč) 
f) – VH KKAS -28.3.2017 (Chodov)
i) – soustředění v Domažlicích 12. – 16.3.
j) – 31.3. -J.Kratochvílová – beseda (Svoboda) + 15.30 trénink (povinný pro všechny!!!)