Zápis 12/2016
11.12.2016
Zápis 2/2017
11.2.2017
Vše

Zápis 1/2017

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 19.1.2017
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, M.Novák, J.Kastner, L.Němečková, J.Langmaierová, 
M.Macková 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 22.12.2016
2) Hodnocení závodů
3) Nominace na OMJ – 22.1.2017 
4) Účast na závodech 
5) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2) 13.1. Praha Strahov – PAS – os.rek. T.Kůtek (150m – 18.05 a 300m 39.55)
14.1. Praha Strahov – Ústí – ml.+st.žactvo – os.rek. – stž – D.Vaidiš (60m – 7.91). 
L.Petrikovič (60m – 7.77 60m př. 9.15 – 300m 39.16), M.Šebestová (60m 8.65 
150m 21.04 300m 45.55)
17.1. Praha –Stromovka – M.Petrikovičová 60m 8.34 a 300m 44.58 sek,.

Ad3) 22.1. Praha-Stromovka – OMJ KKAS v hale – bus 6.00
28.1. (so) Praha-Strahov – OMJ ml.+st.žactvo Jižní Čechy – bus 6.30
29.1. (ne) Praha – Strahov –OMJ Ustí (muži a ženy) – auto
4.2. (so) Praha – Strahov – OMJ Stř.kraje – dci, jun. dosp.- auto
5.2. (ne) Praha – Strahov – OMJ stř. kraj – st.žactvo
10.2. (pá) Praha – Strahov – veřejné závody – auto 
11.2 (so) Praha – Strahov – OMJ ml.+st.žactva PLZ¨- bus ?
18.2. (so) Praha – Strahov –OMJ ml.žactva Stř.kraj 
12.3. (ne) Praha-Strahov – OMJ předžactva v hale
1,4, (so) Cheb – klubové mistrovství v přespolním běhu 
26.4. (st) Cheb – zahajovací závody
9.5. (út) Cheb – Malá cena
31.7. (po) Cheb – Velká cena

Ad4) provedena nominace na OMJ v hale – jede 41 atletů

Ad5) a) – přihlášení družstva mužů do OMD je ještě v jednání
b) – M.Novák zajistí nákup – 15 kusů delších švihadel
c) – P.Tirala zajistí (po domluvě)) 3 ks tahače na starty
d) – tréninková skupina P.Učíka rozdělena- 14 atletů má P.Učík, 13 atletů má 
P.Plaňanský 
e) – rozlosování – II.ligy žen – kola – Bílina, Liberec, Ml.Boleslav, Turnov – týmy – 
Klášterec, Bílina, Kladno B, Liberec B, Jeseniova Pha, Kotlářka, Ml.Boleslav, 
Most, Litvínov, USK Ustí n/L. Lovosice, Chomutov 
f) – Směrnice o cestovních náhradách 2017
g) – zakoupeny dálniční znímky – J.Přibáň, P.Tirala, M.Novák 

Další schůze – 23.2.2017 (čt.) od 19.00 hodin