Zápis 12/2015
11.12.2019
Zápis 2/2016
11.2.2016
Vše

Zápis 1/2016

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 14.1.2016
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, J.Langmaierová, M.Novák, J.Kastner, 
Omluvena: M.Rejmanová

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 22.12.2015
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 9.1.- Praha- Střed. kraj. – klub.rekord – jun. 4x200m 1:35.21 (Študlar,Kůtek,Richter,
Nádhera), os.rek. – 200m – D.Richter (22.72), M.Nádhera (23.34), A.Študlar (24.14),
T.Kůtek (25.01), J.Žižka (25.22), K.Jarošová (26.95), A.Tiralová (27.63). 

Ad3 16.1. – Praha – Vysočina – st.žactvo – dospělí – bus 6.30 
23.1. – Praha – Stromovka – OMJ KKAS v hale – od ml.žactva do dospělých – 2 x bus
1.bus odjezd v 6.00 hod. (návrat ve 14.00 hod.) – 2.bus odjezd v 10.30 hod.
30.1. – Praha – Stromovka – PKAS – bus 6.30
6.2 – Praha – Strahov – OMJ Ústeckého kraje – mladší + starší žactvo – bus 6.30
6.-7.2. – Praha – Stromovka – Přebor Prahy
13.2. – Praha – Strahov – OMJ PKAS – mladšího + staršího žactva
20.-21.2. – Praha – Stromovka – M-ČR – dorost + juniorů
27.2 Praha – Strahov – OMJ v hale předžactvo – bus 7.00

Ad4 a) odsouhlasení plateb za osobní auto na rok 2016
b) nejlepší výkony našich atletů v roce 2015 podle bodovacích tabulek (přes 800 bodů):
100m (10.92) D.Richter, 300m (34.87) M.Nádhera, 150m (19.07) M.Petrikovičová,
300m (40.74) A,Tiralová, 200m (22.20) D.Richter, 60m (7.07) M.Nádhera, 200m 
(25.55) M.Petrikovičová
c) Nejlepší umístění atletů Unionu v Českých tabulkách v loňském roce:
2. ŽCI-60m-7.07 M.Nádhera, DCI-100m-10.92 D.Richter, DKY-150m-19.07 
M.Petrikovičová 3.ŽCI-300m-(34.87) M.Nádhera, DCI-200m-(22.20) D.Richter,
6. ŽKY-300-(40.74) A.Tiralová, ŽCI-Oštěp-(51.55) J.Lališ 9.DKY-200m-(25.55) 
M.Petrikovičová 
d) Krajské rekordy v držení atletů SKP Union Cheb:
HALA – dorost – 60m př. 8.23 – M.Novák, – žáci – 150m 16.87 – M.Nádhera, koule
17.08 – F.Michálek, VENKU – ml.žáci –300m 43.12 – M.Petrikovičová, koule 13.92
R.Michálek, st.žáci – 300m 34.87 – M.Nádhera, 4x60m 28.08 (Študlar,Kůtek,Lališ, 
Nádhera), 4x300m – 2:38.33 (Študlar, Kůtek, Lališ, Nádhera), 4 x300m 2:57.13 
(Duchková, Sabadinová,Tiralová,Petrikovičová)
d) termíny a místa konání I.ligy
I.kolo–14.5. Pha, II.kolo–28.5. Praha, III.kolo–11.6. Tábor, IV.kolo 20.8. St.Boleslav
e) návrh na sportovce okresu za rok 2015 (2.4.) – D.Richter, M.Nádhera, DKY 4x200m


Další schůze – 10.2.2016 (st.) od 19.30 hodin