Zápis 1/2015
11.1.2015
Zápis 2/2015
11.2.2015
Vše

Zápis 12/2014

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 16.12.2014
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, M.Novák, J.Langmaierová, J.Kastner 
I.Vejražková
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 20.11.2014
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Členské příspěvky 2015 
5) Přihlášky družstev + rozdělení II.ligy
6) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 6.12. Praha – Mikulášská hala – rekordy Unionu – ml.žky K.Jarošová – 60m 8.23 
150m 20.01, dorost – D.Richter 150m 17.06 – 2.místo – K.Utíkalová 800m 
2:37.78 
7.12. Cheb – hala Loko – Mikulášská hala pro malé -2003.2008-9 – 30m, 30m př.
štafeta 4×1 kolo – 63 startujících – 150 diváků 
13.12 Praha – Vánoční hala – rekordy Unionu – st.žci M.Nádhera – 60m 7.15, ml.žky 
K.Jarošová – 150m 19.80. Umistění – 2. M.Nádhera (60m), 1. štafeta (Tiralová,
Jarošová, Kůtek, Nádhera) 
17.12. Praha – rekordy Unionu – ml.žky – K.Jarošová – 60m př. 10.25, 60m 8.20, 
150m – 19.76, dci, jři, muži (!!!!) D.Richter – 150m – 16.71 sek. 

Ad3) 10.1. (so) Praha – Strahov – OMJ Střed. Čechy – dorost, junioři, dospělí – cca 3 x auta
11.1. (ne) Praha – Strahov OMJ Stř.Čechy – mladší a starší žactvo – velký bus 
17.1. (so) Praha – Strahov – Vysočina – st.žactvo,dorost,junioři,dospělí – velký bus
24.1. (so) Praha – Stromovka – OMJ Karlovarského kraje – vše
27.1. (út) Praha – Stromovka – 4.PAS – 200m, 300m, 400m 500m
31.1. (so) Praha – Strahov – OMJ JČHY + PKAS – dorost,junioři,dospělí

Ad4) Členské příspěvky 2015- zrušeno bylo 40 registrací, obnoveno19 registrací. 
Celkem má klub 317 členů – 39 mužů, 31 žen, 6 juniorů, 7 juniorek, 20 dorostenců, 
22 dorostenek, 18 st.žáků, 26 st.žákyň, 10 ml.žáků, 31 ml.žákyň, 34 předžáků, 
73 předžákyň
Ad5) OMD 2015 – ml.žactvo,st.žactvo,dorost.
II.liga – startují – TJ Sušice, Pacov, Klatovy,Vlašim, Čtyři Dvory, Stříbro, Cheb
1.kolo Klatovy (16.5.),2.kolo Vlašim (30.5.),3.k. Sušice (13.6.),4.kolo Pacov (22.8)

Ad6) a) vyhlášení atletů 2014 KKAS – žastvo – A.Študlar, dorost D.Richter 
b) máme 30ks treter NIKE – velikosti od US 6
c) Oponentury SCM – 24.11. – SCM 2015 – D.Richter, A.Študlar, M. Nádhera, 
M.Petrikovičová, A.Tiralová, T.Kristková,
d) ubytování na M-ČR v hale – Jablonec zajištěn
e) mikiny pro atlety – dotaz – zůstavá nevyřešeno 
f) peníze z loterií(ČAS) – 18 překážek + 19.412 Kč– vyúčtovat za 3 roky 
g) výbor rozhodl o nákupu 5 dálničních známek 
Další schůze – 15.1.2015 (čt) od 19.00 hod. v CA