Zápis 1/2013
11.1.2013
Zápis 3/2013
11.3.2013
Vše

Zápis 2/2013

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 26.2.2013

Přítomni:   J.Přibáň, P.Tirala,  P.Učík, J.Kastner, M.Novák, R.Speierlová, J.Gregor 
Omluveni: 

Program:

1) Kontrola zápisu ze schůze 22.1.2013
2) Vyhodnocení uplynulých závodů
3) Soustředění v Domažlicích 27.-31.3.2013
4) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněn.

Ad2) 27.1.– Praha – Strahov – OMJ ml + st. žactva  – opět pod naším pořadatelstvím. Medaile započteny pouze v Karlovarském kraji. 24 medailí  :  11 zlatých – STŽKY – 60m + 150m – M.Petrikovičová (8.17 + 19.84), 300m – S.Vejražková (45.11), 3 x 300m 2:13.88, STŽCI – výška – F. Beneš (1.55), dálka – J.Lališ (4.29), MLŽKY – 60m +300m A.Tiralová (8.70 +
46.17), 600m – S.Břicháčková (1:54.31), 4x200m – 1:56.70, NEJŽKY 60m – V.Maydlová (9.45). 7 stříbrných – STŽKY – 150m – J.Duchková (20.84), dálka – L.Břicháčková (4.50), koule – J.Danihelková (8.84), MLŽKY – 60m + 300m – K.Jarošová (8.94 + 47.64), MLŽCI – 60m př. –J.Lališ – (11.52), NEJŽCI – 60m – A,Had (9.17). 6 bronzových – STŽKY – 150m – Š.Sabadinová (21.10), STŽCI – dálka – T. Čapek (4.77), MLŽKY – 60m – S.Břicháčková (9.00), NEJŽKY – 600m – V. Maydlová (2:12.83), NEJŽCI – 60m L.Petrikovič (9.50), 1000m – K.Gabriel 3:43.69

2.2. – Praha – Strahov –OMJ dor.jun.+dospělí  5 medailí : 2 zlaté – JŘI – 60m M.Sabadin (7.03), DKY 4x200m (1:50.66) 1 stříbrná – 60m  M.Petrikovičová (8.18), 2 bronzové – 200m M.Petrikovičová (27.44), 800m – J.Gregor (2:01.88) .

M-ČR dospělí – Stromovka – 16.-17.2.  60m – roz.+ semi M.Sabadin (7.12 + 7.08) .

M-ČR juniorů – Stromovka – 23.- 24.2. 800m – 4. J.Gregor 1:57.11, 60m – roz.M.Sabadin (7.12 – první nepostupující) 200m – roz. M.Sabadin (22.73 – celkově sedmý). 

Ad3) soustředění v Domažlicích 27.-31.3.2013 , Cena – 2.000 Kč – počet  (loni 29 lidí) – na příští schůzi výbor vybere účastníky.

Ad4)

a) SCM lék. prohlídky  :  19.3. (14.00+15.00) S.Janušková + T.Kristková, 12.3. (14.00,15.00,16.00) D.Richter, M.Petrikovičová, J.Gregor . SCM Rozdělení peněz na přípravu  :  M.Sabadin – 3.000 Kč, J.Gregor – 1.500 Kč, S.Janušková – 3.000 Kč, M.Petrikovičová – 1.500 Kč, T.Kristková – 1.500Kč, D.Richter – 1.500 Kč .

b) MČR – žactva – Jablonec  – M.Petrikovičová (60m, 150m,300m), S.Vejražková (300m), J.Duchková (300m) 
c) VH KKAS – Chodov 9.3.2013 – delegáti – J.Přibáň, M.Sabadin, P.Tirala – kandidují – J.Přibáň – (předseda) M.Sabadin (hospodář)

d) sportovci okresu – mládež S.Janušková, kolektiv mládež –4x60m+3x300m  (Janušková, Petrikovičová, Vejražková, Desenská ) .

e) hostování do Klatov – P.Tirala, J.Gregor, J.Toncar, D.Richter, M.Sabadin (možná Olymp)

f) Byl odsouhlasen interní předpis Unionu pro odměny atletům, kteří startují na MČR platící od 1.1.2013.Předpis bude umístěn na webových stránkách klubu.

g) R.Speierlová požádala o zajištění tělocvičny na sezónu 2013/14 pro svoji skupinu malých atletů, pokud možno od 17.00 hod.

Další schůze – 19.3. 2013 ( út. ) od 19.00 hod