Zápis 12/2012
11.12.2012
Zápis 2/2013
11.2.2013
Vše

Zápis 1/2013

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 22.1.2013

Přítomni: J.Přibáň, P.Tirala,  P.Učík, J.Kastner, M.Novák 
Omluveni:  R.Speierlová, J.Gregor 

Program:

1) Kontrola zápisu ze schůze 20.12.2012
2) Vyhodnocení uplynulých závodů
3) Účast na dalších závodech + doprava
4) Různé

Ad1)

všechny body zápisu byly splněny

Ad2)

5.1. –  Praha/Stromovka/OLYMPCUP XI. – 60m,150m,300m,500m,dálka
12.1. –  Praha/Stromovka/OLYMPCUP XII. – 60m,150m,300m,600m, dálka. Ztráta cca 5.000,-  – vybráno 36.750 – náklady cca 41.000 (bez busů). Opět se ukázala velká soudržnost klubu, kde na závodech pracovali všichni i ti, co už dávno nezávodí.

Ad3)

27.1. – Praha – Strahov – OMJ ml.+ st. žactva – odjezd autobusu 6.30 – zapotřebí pomoc – hrabat písek, zvedat lat’ku, spojky – cca 4-5 lidí. (techn.ředitel závodu M.Novák požádá o spolupráci) .2.2. – Praha – Strahov –OMJ dor.jun.+dospělí – odjezd busu 6.30. Opět zapotřebí pomoci.

Ad4) 

a) – výbor byl seznámen s kladným hospodařením klubu za rok 2012

b) – MČR – ubytování – zajištěn Jablonec (2 x DBL), zbývá doladit
ubytování c Praze na Gigantu 

c) – klubová (20Kč) a krajská ročenka (30Kč) v prodeji

d) – byla zakoupena kamera s fotoaparátem. Obsluha  J.Gregor a P.Tirala

e) –  nabídka na hostování u nás – tři mladší atlety AKSOK a 4 starší žákyně CHODO – bude upřesněno po halové  sezóně .

f) – informace o zdravotních prohlídkách + souhlas od rodičů

g) – návrh J.Gregora + J..Přibáně – odměny atletům – odloženo na další schůzi

h) – bylo rozhodnuto o předávání dresů – všechny dresy se platí ! (kluci 370 Kč + dívky 320 Kč). Staré dresy si atleti nechávají!


Další schůze – 26.2. 2013 ( út. ) od 19.00 hod