Termínovka | Září 2019
10.9.2019
Zápis 1/2013
11.1.2013
Vše

Zápis 12/2012

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 20.12.2012

Přítomni: J.Přibáň, P.Tirala,  P.Učík, J.Kastner, J.Gregor, R.Speierlová, M.Novák 
Omluveni: 


Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 22.11.2012
2) Vyhodnocení uplynulých závodů
3) Účast na dalších závodech + doprava
4) Různé


Ad1)

 všechny body zápisu byly splněny


Ad2) 

 2.12 – Praha-Stromovka – mezikrajové utkání staršího žactva –účast osmi atletů – S.Janušková, M.Petrikovičová, N.Desenská, S.Vejražková, L.Břicháčková, D.Richter, D.Gregor, T.Mudra. 
8.12 – Praha Stromovka –Mikulášská hala  
15.12. – Praha – Strahov – Vánoční hala – nejeli jsme kvůli ledovce

Ad3)

 5.1.  – Praha/Stromovka/OLYMPCUP XI. – 60m,150m,300m,500m,dálka
12.1. – Praha/Stromovka/OLYMPCUP XII. – 60m,150m,300,600m, dálka, (pomáhají všichni i ti, co závodí!!) 
18.1. – (pá) Praha – Strahov – veřejné závody –  150, 300, 500, 1000m
20.1. – (ne) Praha – Strahov – OMJ Pardubický kraj (všechno)
25.1. – (pá) Praha – Strahov – veřejné závody –200, 400, 800, 1500m
26.1. – (so) Praha – Strahov – OMJ JČ (mužů a žen)
27.1. – Praha – Strahov – OMJ ml.+ st. žactva
5.2. – Praha – Strahov –OMJ dor.jun.+dospělí

Ad4)

a) Předpis o cestovních náhradách v SKP Unionu 2013 
b) výběr členských příspěvků na rok 2013 – zbývá jen pár jedinců 
c) změna v rozsahu závodění od 1.4.2013, 3000m přek. juniorek na 2000m, 2.změna – disk st.žákyň z 1 kg na
0.75kg, 3. změna štafeta 3x300m st.žáků/žákyň na 4x300m, 4. změna –
  váha koule u ml.žákyň 2kg
d) směrnice o registrovaných sportovcích – členem ČASu od 10 let (v roce 2013 možno registrovat ročníky narození 2004)
e) –  podány přihlášky do krajské brožury (VC – 5.7. 15.5. –MC) a dále byla podána přihláška do II. NL žen (Atletika Klatovy, Slavoj Pacov,Spartak Vlašim, TJ Sušice, UNICH, 4 Dvory ČB, AK Domažlice). Muži (Atl.Klatovy, Škoda Plzeň, Sporting Příbram, SOPLZ ČB, Slavoj Pacov, Spartak Vlašim). Jednotlivá kola – 1. kolo 18.5. Pacov, 2.kolo 1.6. Klatovy, 3 kolo29.6. Vlašim, 4. kolo 7.9. Č.Budějovice. Hostování opět do Klatov (Gregor,Tirala, Toncar, Richter,Sabadin (?) 
Byla podána přihláška klubu na rok 2013 do ČAS
f)  Pozvánka na závody na Krajince – 20.1. (ne) + 10.2.(ne) 2013
g)  návrh J.Gregora + J..Přibáně – odměny atletům – opět odloženo 
h)  nabídka – Mbank – vysloven nesouhlas
ch) první klubový stolní kalendář k dispozici u J.Přibáně 
i) hřiště v Poohří – J.Gregor podal informaci o kontrolních dnech 
j)  každý trenér si nechá od rodičů podepsat „Zdravotní souhlas“
k) odsouhlasen nákup 5 dálničních známek
l)  byl diskutován nákup fotoaparátu a kamery v roce 2013

Další schůze – 22.1. 2013 (úterý) od 19.00 hod