Zápis výboru 13/2013
11.12.2013
Zápis 1/2014
11.1.2014
Vše

Zápis 14/2013

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 19.12.2013

Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, M.Novák, P.Tirala 
 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 26.11.2013
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech –autobusy
4) Různé

Ad1)

všechny body zápisu byly splněny

 Ad2) 6.12. Sokolov – nejmladší žactvo  – 5boj – 2 x I.místo, 4 x 2.místo, 6 x 3 místo. 
7.12.Praha – Strahov – Středočeský pohár družstev mládeže – 6 x klub.rekord –
MLŽ – M.Nádhera – 60m (7.83), 200m (26.28), STŽ -D.Richter – 60m (7.30), 
200m (23.50), F.Beneš – výška (165cm) MLŽKY A.Tiralová – 200m (28.19) 
 14.12 Praha – Strahov –Vánoční hala – 1.A.Študlar – 300m 40.49, 2 x 2 D.Richter
60m (7.28), 150m 17.38. 3.místo L.Břicháčková dálka 4.88m
15.12.Chodov– Vánoční lat’ka– dorost 1. – L.Hink –1.70m, žáci 2 . D.Richter 1.62,
3. F.Beneš -1.57m

Ad3)20.12. (PÁ) – Sokolov – mladší žactvo – bus 14.45 
21.12 (SO) – Praha – Strahov –mezikrajové utkání – bus 8.0011.1. (SO) – Praha  – OMJ Střední Čechy – DCI, JŘI, DOSP
12.1  (NE) – Praha – OMJ Střední Čechy – žactvo
18.1. (SO) – Praha – OMJ Vysočina – všechno
19.1. (NE) – Cheb – Poohří od 11.00 – Běžecká zima 
25.1  (SO) – Praha – Strahov – OMJ – dorost, jun. + dospělí +PKAS + JKAS
26.1 (NE) – Praha – Strahov – OMJ Ústeckého kraje – všechno žactvo1.2. (SO) – Praha – Strahov – OMJ Ústeckého kraje mužů a žen
1.-2.2. (SO/NE) Praha Olymp – Mistrovství Prahy – m+ź, jun/dor
8.2. (SO) – Praha – OMJ JKAS žactva
12.2. (STŘ) Praha – Mistr. Prahy žactva 15.2.(SO) –Praha – Strahov – samostatné OMJ KKAS ml.+st.žactva

FUNKCE PRO CHEB

Ad4)

a) odsouhlaseno zakoupení 4 dálničních známek
b) odsouhlasena směrnice o poskytování cestovních náhrad na rok 2014  
c) zkontrolováno placení členských příspěvky na činnost 2014 
d) družstva pro příští rok 2014 – ml. žákyně (ved. P.Tirala), ml.žáci (P.Učík), st.žci + 
st.žky (P.Tirala), dci + dky (M.Novák), ženy (J.Přibáň). Nejmladší žactvo bude 
přihlášeno ihned po vypsání soutěže
e) Systém organizace trénování v klubu na další roky – úkol pro P.Tiralu
f)  webové stránky – chybí fotografie na přední straně

Další schůze 23.1.2014 (čt) od 18.30 hod.