Zápis 14/2013
11.12.2013
Zápis 2/2014
11.2.2014
Vše

Zápis 1/2014

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 23.1.2014

Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, M.Novák, P.Tirala 
 
Program:

1) Kontrola zápisu ze schůze 19.12.2013
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech –autobusy
4) Zájezd do O2 Arény – Praha Indoor 2014
5) Různé

 Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

 Ad2)

20.12. Sokolov – mladší žactvo 
Praha – Strahov –mezikrajové utkání – Karlov.kraj reprezentovali – D.Richter, M.Petrikovičová, L.Břicháčková, A.Študlar, F.Beneš, J.Duchková, J.Duchek

10.1. Praha – halové závody –  klubový rekord – 600m – S.Janušková – 1:36.88

11.1. Praha  – OMJ Střední Čechy – DCI, JŘI, DOSP – S.Janušková – 400m (59.99), M. Sabadin – 60m (7.11), J.Danihelková – koule (10.72)

17.1. Praha –halové závody –klubové rekordy –500m – S.Janušková – 1:18.06, 150mD.Richter – 17.11. osobáky – D.Richter 300m (36.63), M.Petrikovičová (150 19.59 a 300m 42.90), L.Osinek (150m 18.73 a 300m 41.07)
18.1. Praha – OMJ Vysočina – osobáky – M.Sabadin (200m – 22.63), M.Nádhera 7.74 a 18.64), A.Tiralová (44.40), K.Jarošová (46.09), K.Utíkalová (48.71), A.Študlar (40.38), J.Lališ (5.01) L.Hink (5.83), L.Břicháčková ((10.44)

Ad3)

25.1  (SO) –Praha –Strahov –OMJ – dor.jun.dospělí (přihlášeno 23lidí) – bus 6:30
.

8.2. (SO) – Praha – OMJ JKAS žactva – bus 6:30.

15.2. (SO) –Praha – Strahov –OMJ KKAS ml.+st.žactva + vlož. závody FUNKCE PRO CHEB – M.Novák – techn.řed. – ,P.Učík – startér,  pom.startéra I.Vejražková nebo M.Nováková, spojka mezi cílem a startem.


 Ad4)

 25.2 (Út) – Závody začínají v 15.00 – 20.30. Odjezd ve 12.00 – návrat do 24.00 Cena 400 kč pro Union, ostatní 500 kč . Vedoucí zájezdu – P.Učík .


 Ad5)

a) SCM – všichni chebští, kteří jsou zařazeni (Richter, Petrikovičová, Danihelková, Janušková, Kristková, Vejražková) musí na prohlídky – nejlépe v březnu 2014!! 

b) nabídka na trénink v hale Lokomotivy  (středa 20 – 21.30 nebo úterý (18-19.30) hodina = 600 kč  – Aktuální až pro sezónu 2014/2015 !!!

c) zkontrolováno placení členských příspěvky na činnost 2014 – do konce roku 2013 –  máme 285 členů – nyní 291.

d) odklízení sněhu na dráze – na Skalce slíbeno od p. školníka, na zlaté – spolupráce my a vila (dohodnout). Dohodnout zakrytí mezi tribunou a dráhou!!

e) Systém organizace trénování v klubu na další roky – úkol pro P.Tiralu – trvá . Další tréninkové skupiny, soustředění i pro malé atlety

f) M-ČR dorost –Praha Olymp 22.-23.2 , žactvo  – Jablonec 1.-2.3. momentální situace s účastí– dorost – D.Richter (60 +200), L.Hink (dálka), S.Janušková (400), M.Petrikovičová (60 + 200), J.Danihelková (koule), žactvo – M.Nádhera (60 + 150) A.Študlar (300), A.Tiralová (150 + 300), K.Jarošová (300) – ubytování Praha, Jablonec.

g) Termín Malé ceny – návrh na 6.5. (Út)h) Odsouhlasen nákup 20 hokejek na florball


Další schůze 13..2.2014 (čt) od 18.30 h