Zápis 12/2013
11.12.2013
Zápis 14/2013
11.12.2013
Vše

Zápis výboru 13/2013

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 26.11.2013

Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, M.Novák, P.Tirala 
Program:

1) Kontrola zápisu ze schůze 22.10.2013
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech –autobusy
4) Různé

 Ad1)

všechny body zápisu byly splněny 

 Ad2)

16.11 (SO) – Ostrov – Běh 17.listopadu Odjelo 45 atletů – 5 trenérů – dorostenky vyhrála S.Janušková , 2 x 4.místo (Z.Študlarová, M.Petrikovičová) 4 x 5 místo, 4 x 6 místo

 Ad3)

6.12. (PÁ) – Sokolov – nejmladší žactvo  – 5boj – velký bus 14.30 
7.12.(SO) – Praha – Strahov – Středočeský pohár družstev mládeže 
8.12. (NE) – Cheb – Poohří od 11.00 – Běžecká zima 
14.12 (SO) – Praha – Strahov –Vánoční hala pouze kvalitní atleti!!
15.12. (NE) – Chodov – Vánoční lat‘ka 
20.12. (PÁ) – Sokolov – mladší žactvo 
21.12 (SO) – Praha – Strahov –mezikrajové utkání

10.1. (PÁ)  – Praha Strahov – I. veřejné závody 
11.1. (SO) – Praha  – OMJ Střední Čechy – DCI, JŘI, DOSP
12.1  (NE) – Praha – OMJ Střední Čechy – žactvo
17.1. (PÁ) – Praha – Strahov II. veřejné závody 
18.1. (SO) – Praha – OMJ Vysočina – všechno
19.1. (NE) – Cheb – Poohří od 11.00 – Běžecká zima
24.1. (PÁ) – Praha – Strahov – IV. veřejné závody 
25.1  (SO) – Praha – Strahov – OMJ – dorost, jun. + dospělí +PKAS + JKAS
26.1 (NE) – Praha – Strahov – OMJ Ústeckého kraje – všechno žactvo 1.2. (SO) – Praha – Strahov – OMJ Ústeckého kraje mužů a žen
1.-2.2. (SO/NE) Praha Olymp – Mistrovství Prahy – m+ź, jun/dor
8.2. (SO) – Praha – OMJ JKAS žactva
12.2. (STŘ) Praha – Mistr. Prahy žactva15.2.(SO) –Praha – Strahov – samostatné OMJ KKAS ml.+st.žactvaFUNKCE PRO CHEB
16.2. (NE) – Praha – Strahov OMJ PKAS žactva
22.-23.2. (SO-NE) Praha Olymp – MČR jun.+dor.kategorie
25.2. (ÚT) Praha O2 – Mítink EA – Prague Indoor

1.-2.3. (SO-NE) Jablonec – MČR žactva   Ad4)a) zdravotní souhlas – vybráno – i nadále věnovat pozornost
b)  bude uskutečněna objednávka dresů 
c) soustředění v Domažlicích – celkem 16 lidí vedení – J.Přibáň – vše OK
d) město Cheb rozdělilo peníze ze sázek – pro nás 120.000 Kč 
e) byla podána přihláška do II. NL – odsouhlaseno bodné pro atletky
f) příspěvky vybrány na 90% 
g) byl odsouhlasen návrh na zakoupení 40 hokejek s míčky a další míče pro trénink,
podmínkou je zajištění skladovacích prostor ve školeh) družstva pro příští rok 2014 – ml. žákyně (ved. P.Tirala), ml.žáci (P.Učík), st.žci + 
st.žky (P.Tirala), dci + dky (M.Novák), ženy (J.Přibáň). Nejmladší žactvo bude 
přihlášeno ihned po vypsání soutěže
ch) Obnova registrace – provedena (do roku 2018) u 10 členů – 22 členů bylo vyřazeno
i) Systém organizace trénování v klubu na další roky – úkol pro P.Tiralu
j) webové stránky – chybí fotografie na přední straně, připravuje se kalendář (120ks)
k) odsouhlasen přestup J.Gregora do Škody Plzeň
l) bylo dohodnuto ponechat i na příští rok odměny za M-ČR 
m) nákup Mikulášů ponechán na trenérech jednotlivých skupin Další schůze 19.12.2013 (čt) od 18.30 hod. (večeře od 20.00)