Zápis 12/2018
11.12.2018
Zápis 1/2019
11.1.2019
Vše

Zápis 13/2018

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 11.12.2018
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, L.Němečková, M.Novák, 
O.Meiserová, M.Láská, J.Langmaierová
Hosté: P.Plaňanský, Š.Sabadinová,
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 27.11.2018
2) Účast na závodech
3) Příprava účasti na závodech
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad 2) 1.12. – Praha hala – Mikulášská hala – nejeli jsme – ledovka
9.12. – Praha/hala -mezikrajové utkání ml.žactva – os.rekordy – J.Šmrha
150m (20.18), 60m př. 10.24, D.Hejdová 60m (8.51), 150m 
(21.21)

Ad3) 15.12. Praha (so) – Vánoční hala – auto
17.12. Chodov (po) – Vánoční lat‘ka – auto
12.1. (so) – Stř. Čechy -dorost – auto
13.1. (ne) – KKAS OMJ – nejmladšího žactva (Stromovka) – bus
19.1. (so) – JHKS – dorost – auto
20.1. (ne) – Vysočina – st.žactvo a další kategorie – bus
20.1. (ne) – PKAS – dorost
26.1. (so) – KKAS – st.žactvo a další kategorie – bus

Ad4 ) a) závody v KKAS – zajistit rozhodčí na skok daleký (předžactvo)
b) odsouhlasen nákup cca 20 ks treter
c) zůstává seznam jednotlivých skupin s mailem a mobilem (ČAS)
d) Směrnice – cestovné autem 2019 – odsouhlaseno
e) Dálniční známky – (M.Novák, P.Tirala, J.Přibáň)

Další schůze 8 .1.2019 ( út) od 19.00 hod.