Zápis 11/2018
11.11.2018
Zápis 13/2018
11.12.2018
Vše

Zápis 12/2018

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 27.11.2018
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, L.Němečková, M.Novák, 
O.Meiserová, Láská, J.Langmaierová, Sabadinová, Desenská
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 1.11.2018
2) Účast na závodech
3) Příprava účasti na závodech
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 
Ad2) 10.11. – Ostrov – OMJ v přesp. běhu – 9 medailí – (3Z – 1S – 5B) zlato 
– st.předžci – Martin Aust, dorost – D.Vaidiš,, junioři – Vítek Fiala,
stříbro – ml.přežky – Tereza Staňková, bronz – ml.předžci – Michal 
Ševčenko, ml.žci Jan Šmrha, stžky – Monika Šebestová, dci – J.Šebo, 
junioři – P.Pinc
24.11. – Alfrédov – MČR přesp.běhu –štafeta dorostu (Vaidiš, Šebo) pátá

Ad 3) 1.12.(so) – Praha hala – Mikulášská hala – 6.00 – hod
9.12. (ne) – Praha – hala -mezikrajové utkání ml.žactva – 7.00 hod
15.12. Praha (so) – Vánoční hala – auta
12.1. (so) – Stř. Čechy -dorost
13.1. (ne) – KKAS OMJ – nejmladšího žactva (Stromovka)
19.1. (so) – JHKS – dorost
20.1. (ne) – Vysočina – st.žactvo
20.1. (ne) – PKAS – dorost
26.1. (so) – KKAS – ml.žactvo

Ad4 ) a) registrace -obnova + vyřazení – probráno
b) členské příspěvky převzaty
c) dresy – dám.+ pán. triko (490), čelenka (110), dám.krat. (370), bunda
(1570)
d) vyhlášení sportovců města ve Svobodě 10.12. (po) od 16.00 hod.–
D.Richter, štafeta dc – společenské oblečení nutné!
e) Družstva, která stavíme v roce 20l9 – všechna – kromě juniorů/rek

Další schůze 11 .12.2018 ( út) od 19.00 hod.