Zápis 10/2018
11.10.2018
Zápis 12/2018
11.12.2018
Vše

Zápis 11/2018

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 1.11.2018
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, L.Němečková, M.Novák, 
O.Meiserová, J.Langmaierová

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 24.9.2018
2) Účast na závodech
3) Příprava účasti na závodech
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2 25.9. M.Lázně – Memoriál H. Trejbalové
28.9. Ostrov–OMJ předžactva–skvělé výsledky 39 medailí(12Z +16+11B
4.10. – Cheb – Podzimní závody – kat. 07,8,9,10,11 a.-účast 75 atletů 
14.10 – Chodov–Smolnický kopec – (3Z – 2S-2B) 1.místo stpřž. – Aust
Martin. mlž. Šmrha Jan, dci. Šebo Jan,2.místo stž. Babyncová Viktorie, 
dky Flaman Zoe, třetí místo dci Sztrapek Stanislav, jři Fiala Vítek

Ad3) 10.11. (so) – Ostrov – OMJ v přesp. Běhu -7.45 hod
24.11. (so) – Alfrédov – MČR přesp.běhu – 8.00 – hod
1.12.(so) – Praha hala – Mikulášská hala – 6.00 – hod
9.12. (ne) – Praha – hala -mezikrajové utkání ml.žactva – 7.00 hod

Ad4 ) a) registrace -obnova + vyřazení – přestup L.Fary
b) členské příspěvky
c) tělocvičny + počty tréninků ve skupinác
d) podzimní soustředění – Domažlice – 21 atletů – bez problémů
e) Finance – MŠMT, město Cheb, SpS, DPGR
f) vyhlášení sportovců města – D.Richter, štafeta dci 4x400m 
g) postoj atletů k reprezentaci klubu – řešení trvá

NA ZÁVODECH START JEN V KLUBOVÝCH DREZECH !!!! 
RUČÍ A DOHLED PROVÁDĚJÍ TRENÉŘI

Další schůze 27 .11.2018 ( út) od 19.00