Zápis 11/2016
11.11.2016
Zápis 1/2017
11.1.2017
Vše

Zápis 12/2016

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 22.12.2016
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, M.Novák, J.Kastner, L.Němečková, J.Langmaierová, 
M.Macková 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 29.11.2016
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Členská základna 
5) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2) 3.12. Praha–Mikulášská hala –nejlepší výsledek -2. místo na 800m S.Sztrapek (2:09.89)
10.12. Praha – mezikrajové utkání mladšího žactva – UNICH reprezentovalo atletů
P.Špreňar (9), M.Šebestová (6), M.Langmaier (3), K.Kůtková (2), Z.Študlarová (0), 
V.Študlar (0), Z.Krutinová (0)
17.12 Praha – Vánoční hala – bez medaile, osobní rekordy – V.Maydlová (60m-8.50, 
150m-21.42, 60m př.-10.40. dálka-4.51cm), S.Sztrapek (60m-7.69), L.Petrikovič 
(300m-39.42), A.Hanykýřová (150m-20.81), J.Šebo (150m-18.89) 
19.12. Chodov– Chodovská lat’ka –st.žáci – 2.L.Petrikovič (1.57cm), 5= J.Šebo (1.42),
9. A.Had (1.37)

Ad3 13.1. (pá) Praha Strahov – PAS
14.1. (so) Praha Strahov – OMJ Ústí – ml.+st.žactvo
21.1. (so) Praha Stromovka – OMJ PKAS + JKAS
22.1. (ne) Praha-Stromovka – OMJ KKAS v hale
12.3. (ne) Praha-Strahov – OMJ předžactva v hale
1,4, (so) Cheb – klubové mistrovství v přespolním běhu 
26.4. (st) Cheb – zahajovací závody
29.4. (so) Chodov – Chodovská tretra 
9.5. (út) Cheb – Malá cena
10.5. (st) M.Lázně – OMJ ve vícebojích ml.žactva
20.5. (so) Č.Budějovice – OMJ – dorost, junioři, dospělí
10.6. (so) Stříbro – OMJ žactva
31.7. (po) Cheb – Velká cena

Ad4) Členská základna – kontrola, zrušení registrace, obnova registrace 

Ad5) 
a) – organizace půlmaratónu – ALGON
b) – SpS – 2. pásmo – minimálně 120 aktivních členů v kat.ml. + st.žactva, min.240 
členů v kat. přípravek (2006), pokračování min. 30 akt. členů SpS v dor. kategorii, 
(min. 10 startů), min. 4 družstva v soutěžích družstev KKAS ml.+st.žactvo a 2 
družstva v kat dorostu/juniorů 
c) – doprava 2017 á 5 Kč
d) – trénínkové skupiny – problém rodiče versus skupina P.Učíka 
e) – příspěvek na činnost – město -2017 
f) – Program 8 – odměny trenérům za rok 2016 – DP


Další schůze – 19.1.2017 (čt.) od 19.00 hodin