Zápis 10/2016
11.10.2016
Zápis 12/2016
11.12.2016
Vše

Zápis 11/2016

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 29.11.2016
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, M.Novák, J.Kastner, L.Němečková, J.Langmaierová, 
Neomluvena: M.Macková 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 3.11.2016
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Členská základna 
5) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 8.11. Ostrov – OMJ v přesp.běhu – 6 medailí (3Z + 1S + 2B) první místa – nejmladší 
předažactvo – Michal Ševčenko, mladší předž. – David Vojíř, st.žáci – Daniel 
Vaidiš, druhé místo – star.předžky – Zuzana Študlarová, mlad.žky – Monika 
Šebestová, třetí místa – st.žci – Stanislav Sztrapek, junioři – Nguyen 
19.11. – Praha M-ČR v přespolním běhu – ml.žákyně – 36. M.Šebestová, st.žáci – 49.
J.Šebo, 54. S.Strapek, 69. D.Vaidiš

Ad3) 3.12. (so) Praha –Mikulášská hala – bus 6.15 – nákup Mikulášů
10.12. (so) Praha – krajské utkání – bus 6.15
17.12 (so) Praha – Vánoční hala
13.1. (pá) Praha Strahov – PAS
14.1. (so) Praha Strahov – OMJ Ústí – ml.+st.žactvo
21.1. (so) Praha Stromovka – OMH PKAS + JKAS
22.1. (ne) Praha-Stromovka – OMJ KKAS v hale
12.3. (ne) Praha-Strahov – OMJ předžactva v hale

Ad4) Ćlenská základna
Ad5) a) – přestup Hanky Kročákové z UNIONU do Dukly Praha
b) – Mikuláš v tělocvičně – 8.12. 
c) – kalendáře – 100 ks 
d) – dresy – nová cena = kluci 420 Kč, dívky 350 Kč (nyní k-370 d-320)
e) – nejlepší atleti kraje 2016 – žactvo – K.Jarošová, dorost – M.Nádhera, junioři
D.Richter 
f) – přihláška družstev do OMD na 2017 – 4 x předžactvo, 2 x ml.žactvo, 
2 x st.žactvo, juniory a juniorky
VÝBOR BYL SEZNÁMEN S VŠEMI NASTÁVAJÍCÍMI SKUTEČNOSTMI 
g) – Přihláška klubu do registru (Stanovy, VH)
h) – Program 8
i) – SPS 
j) – Příspěvek na činnost – město 
k) – odměny trenérům za rok 2016 – DP
Další schůze – 22.12.2016 (čt.) od 17.00 hodin – večeře od 19.00 hod.
Pozvat – M-Lagardeho, M.Janouška, P.Plaňanského, O.Meiserovou, I.Vejražkovou