Zápis 11/2015
11.11.2015
Zápis 1/2016
11.1.2016
Vše

Zápis 12/2015

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 22.12.2015
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, J.Langmaierová, M.Novák, J.Kastner, 
I.Vejražková, M.Rejmanová

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 26.11.2015
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 28.11. – Praha –Mezikrajové utkání – (6 atletů za KKAS) – M.Nádhera – 300m 36.80 
klub.rek., os.rek. K.Jarošová 60m – 8.14, P.Pinc – 60m př. 9.45, B.Lučanová – 1500m 
5:29.86
28.11 – Středočeský pohár – vyhráli M.Petrikovičová (8.36 + 27.13), D.Richter (7.21 
+ 23.12) 
5.12. – Praha .Mikulášská hala – 6 medailí (!) + 4 rekordy klubu – 1 – M.Nádhera 
(60m 7.29 + 150m 16.87 (R), 2. + 3. K.Jarošová (150m 19.32 (R) + 60m 8.08 (R), 2. 
J.Cipra (800m – 2:18.53) 3. A.Tiralová (150m 19.76), rekord 60m př. ml.žky 10.14 
V.Nohejlová 
19.12 – Vánoční hala – st.žactvo – 6. místo – K.Jarošová 60m (8.19), A,Tiralová 300m 
(42.48 osr), 7. místo B.Lučanová 800m (2:34.29 osr),8. místo K.Jarošová 150m -19.68
9. místo A.Tiralová (19.77). Os.rek. 150m P.Pinc – 19.73 

Ad3) 9.1 – Praha – Stř.kraj. – dorost – dospělí
16.1. – Praha – Vysočina – st.žactvo – dospělí 
23.1. – Praha – Stromovka – OMJ KKASv hale – od ml.žactva do dospělých – 2 x bus
1.bus odjezd v 6.00 hod. (návrat ve 14.00 hod.) – 2.bus odjezd v 10.30 hod.
30.1. – Praha – Stromovka – PKAS 
27.2 Praha – Strahov – OMJ v hale předžactvo

Ad4) a) tělocvična – zajištěna pro M.Rejmanovou –gympl – ve stejné dny/stejné hodiny 
b) členské příspěvky 2016 – vybrány cca do 90%
c) školení rozhodčích – III. třídy – Chodov – sobota 19.3.2015
d) VH KKAS – pátek 18.3. od 17.00 hod.
e) tretry – máme ještě 12ks – možnost nákupu v CA Brigateamod 13.00 – 16.30
f) přihláška družstev na sezonu 2016 – všechna družstva
g) odsouhlaseno zakoupení dálničních známek na rok 2016
h) došlo žákovské výškařské doskočiště


Další schůze – 14.1.2016 (čt.) od 19.00 hodin