Zápis 10/2015
11.10.2015
Zápis 12/2015
11.12.2019
Vše

Zápis 11/2015

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 26.11.2015
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, J.Langmaierová, M.Novák, J.Kastner, 
I.Vejražková, M.Rejmanová

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 15.10.2015
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 14.11. – Ostrov – 17.listopad – nej.předžci – 2. M. Kapicová, 3. K.Čadová – 1.D,Vojíř,
mlpředžci – 1. J.Šveňha, stpředžci – 2.Z.Študlarová – 3. O.Hartl, ml.žci – 3.A.Had 
st.žci – 2.B.Lučanová, DKY –3.K.Utíkalová, JKY – 1. M.Láská, ženy – 1. N.Taitlová 
28.11. – Praha (Stromovka) – mezikrajové utkání staršího žactva – M.Nádhera – (3.) 
klubový rekord 300m (36.80), A.Tiralová – (7.) 300m 42.93
28.11. – Praha (Strahov) – Středočeský pohár – vítězové disciplín – dorost – D.Richter 
60m 7.21, 200m 23.12, M.Petrikovičová 8.36, 200m 27.11, os.rek. A.Hanykýřová 
(60m – 8.74 a 200m 29.49), L.Osinek (60m – 7.52)

Ad3) 5.12 – Praha – Mikulášská hala – ml.+st.žactvo – bus – 7.30
19.12 Vánoční hala – st.žactvo – bus – 7.00

23.1. Praha – Stromovka – OMJ v hale – od ml.žactva do dospělých – bus
27.2 Praha – Strahov – OMJ v hale předžactvo

Ad4) 

c) tělocvičny – zajištěna pro M.Rajmanovou (možná gympl) 
d) členské příspěvky 2016 – vybrány cca do 90%
e) kalendář – 90 ks – prakticky prodán 
f) tretry – 10ks + 27ks – možnost nákupu v CA Brigateamod 13.00 – 16.30
g) školení rozhodčích – třetí třídy – KKAS uvažuje o jeho organizaci
h) přihláška družstev na sezonu 2016 – dopracovat do příští schůze 
ch) vyúčtování příspěvku na sportovní střediska (DP) – schváleno
i) zařazení do SCM 2016–Richter, Petrikovičová, Tiralová, Jarošová, Nádhera, Lališ
j) vyhlášení sportovců Chebu – 14.12. – 16.00 hod

Další schůze – 22.12.2015 (ut) od 17.00 hodin