Zápis 11/2014
11.11.2014
Zápis 12/2014
11.12.2014
Vše

Zápis 1/2015

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 15.1.2015
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, M.Novák, J.Langmaierová, J.Kastner 
I.Vejražková

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 16.12.2014
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Členské příspěvky 2015 
5) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 9.1. Strahov – rek.Unionu – 600m S.Janušková – 1:36.38 
10.1. Praha – Strahov – OMJ Střed. Čechy – 1.místo- 4x200m – (Sabadinová, 
Petrikovičová, Utíkalová, Láská), os.rek. 60m př. L.Břicháčková (10.14),
200m M.Petrikovičová (26.80), Š.Sabadinová (27.31)
11.1.Praha – Strahov OMJ Stř.Čechy – ml. a st. žactvo – rek.Unionu – 150m st.žci –
M.Nádhera – 17.26, os.rek. – 150m ml.žci – L.Petrikovič 21.13, A.Had (21.22), 
300m st.žky – A.Tiralová (43.40), K.Jarošová (43.45)

Ad3) 17.1. Praha – Strahov – Vysočina – st.žactvo,dorost,junioři,dospělí – velký bus 6.30
24.1. (so) Praha – Stromovka – OMJ Karlovarského kraje – vše – bus 6.00 hod.
27.1. (út) Praha – Stromovka – 4.PAS – 200m, 300m, 400m 500m
31.1. (so) Praha – Strahov – OMJ JČHY + PKAS – dorost,junioři,dospělí
31.1. (so-ne) – Stromovka – Mistrovství Prahy – (4x200m)
7.2. (so) Strahov – OMJ žactva – PKAS
14.2. (so-ne) – Stromovka – MČR –dorostu a juniorů 
28.2. (so) –Praha – OMJ předžactva – velký bus – odjezd 7.00 hod.

Ad4) Členské příspěvky 2015 – vybrat do 31.1.2015

Ad5) a) odměny na M-ČR pro atlety – vyřešit na příští schůzi 
b) máme 30ks treter NIKE – velikosti od US 6 – bude doplněno
c) Štafetový pohár – budeme pořádat jak okresní kolo (do 30.4), tak krajské kolo (do 
15.5). 
d) odsouhlasena směrnice o cestovních náhradách v roce 2015 
e) bylo diskutováno zda nedělat schůze v klubovně na hřišti – rozhodneme na příští 
schůzi 

Další schůze – 12.2.2015 (čt) od 19.00 hod. v CA