Zápis 9/2019
20.10.2019
Běh 17.listopadu – Ostrov 9.11.2019
12.11.2019
Vše

Zápis 11/2019

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne  17.10.2019

Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, O.Meiserová, M.Novák     

                J.Langmaierová, L.Němečková, M.Láská

Program:   1) Kontrola zápisu ze schůze 24.9.2019

                  2) Účast na závodech

                  3) Příprava účasti na závodech

                   4) Různé

 Ad1) všechny body zápisu byly splněny                                                                                                                                  

 Ad2)    25.9. Ostrov – víceboje ml. žactva – (14 atletů)

            29.9. Děčín – baráž – II.liga – 6 místo z devíti

            29.9. Chodov–OMJ předžactva-11 zlatých, 13 stříbrných, 16 bronzových´

           29.9. Kladno – mezikrajové utkání mladšího žactva –  KV pátý

                     vybráni 4 žáci + 5 žákyň – 4.. L.Mašková na 60m př.

            10.10. Podzimní závod –  na startu – 73 atletů

            13.10. – OMJ v přesp.běhu Chodov  – 2 x zlato, 1 x stříbro, 4 x bronz 

        Ad3) – soustředění – Domažlice – 25.10. – 29.10.2019 – 22 lidí

             9.11. so Ostrov – přespolní běh

           23.11. – Dříteč – MČR v přesp.běhu

             7.12. so Praha/Str. – Mikulášská hala

14.12. (so) Praha hala – MU staršího žactva

            19.12. čt. Cheb – Vánoční běh

  Ad4  1) Čokoládová tretra – krajská kola –  termín Cheb – 28.4.202

           2)  vyhlášení sportovce města – 9.12. – hala – L.Petrikovič, D.Vaidiš,

               štafeta 4 x 400m

           3) – školení rozhodčích 3.třídy + doškolení – ne 10.11.2019 v Chodově

           4) halová mistrovství 2020 – so 25.1. (velké), ne 26.1. předžactvo

           5) vydávání dresů + treter vždy v pondělí od 16.30 hod.

           6) přestupní termín – 1.11. – 30.11.2019               

Další schůze  21.11.2019 ( čt)  od 19.00 hod.