Zápis 9/2016
11.9.2016
Zápis 11/2016
11.11.2016
Vše

Zápis 10/2016

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 3.11.2016
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, M.Novák, J.Kastner, L.Němečková, J.Langmaierová, 
Omluvena: M.Macková 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 29.9.2016
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Tělocvičny 
5 Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 8.10. Cheb – Podzimní závody – startovalo 67 malých atletů
16.10 Chodov – Smolnický kopec – devět medailí (bez zlaté) –nejpřed.–2. M.Ševčenko 
mlpřed.-2.D.Vojíř, stpřed. 2.Z,Študlarová, ml.žky 3. M.Šebestová, st.žci 2.D.Vaidiš. 3. 
S. Sztrapek, dorky -2.B.Lučanová, 3.A.Tiralová, dorci – 2. V.Fiala

Ad3) 12.11. (so) Ostrov – OMJ v přespolním běhu – bus 7.30
3.12. (so) Praha –Mikulášská hala
10.12. (so) Praha – krajské utkání – bus 6.15
17.12 (so) Praha – Vánoční hala
22.1. (ne) Praha-Stromovka – OMJ KKAS v hale

Ad4) Tělocvičny – Skalka – Po 17.30-19.00 (PU+JK), ÚT 16.30-18.30 (JL+LN)
ST 17.30-19.30 (JP+MN), ČT 17.00-18.30 (JL+LN), PÁ 17.00- 19.30 (PU+JK)
Hradčany – ÚT + PÁ 17.00-18.30 P.Tirala, Gymnázium – ST 17.00-18.30 PÁ 16.30-
18.30 M.Macková Hala PÁ (18.00-19.30 JP+MN)

Ad5) a) – přestup Lukáše Šebíka z UNIONU na OLYMP Praha
b) – přihláška na II.ligu bude odeslána
c) – Vyhlášení sportovců města Chebu ( radnice 12.12. od 16.00)– D.Richter, 
M.Nádhera, juniorky 4 x 100m A.Tiralová, M.Petrikovičová, Š.Sabadinová, 
K.Jarošová
d) – školení trenérů III. třídy – jaro /2017 v Plzni 
e) – soustředění Domažlice – podzimní prázdniny – 26. – 30.10. – 17 atletů +J.Přibáň
f) – 6.12. bude na Skalce v tělocvičně MIKULÁŠ (Míla má oblečení) – organizace Julka 
Lucka (je to i pro děti od Markéty)


Další schůze – 29.11.2016 (út.) od 19.00 hodin