Zápis 9/2015
11.9.2015
Zápis 11/2015
11.11.2015
Vše

Zápis 10/2015

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 15.10.2015
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, J.Langmaierová, M.Novák, J.Kastner, 
Neomluvena: I.Vejražková
Omluvena: M.Rejmanová

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 24.9.2015
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny 
Ad2) 1.10. Sokolov –IV. kolo předžactva – výborné výsledky během celého roku –
Celkově za rok 2005 – stžci – 3., stžky – 1., mlžci – 2., mlžky – 2.
10.10 Cheb – Podzimní závod – 75 závodníků 
11.10. Chodov – OMJ v přespolním běhu – 11.medailí – dorost – 2. A.Študlar, 
2. M. Petrikovičová, 3. K.Utíkalová, stžci – V.Fiala, stpřžci – 2. O.Hartl, 
Z.Študlarová, mlpřžci – 3. J.Šveňha, nejpřžctvo – 1. D.Vojíř, 2. M.Ševčenko,
2. K.Čadová, 3. N.Kapicová


Ad3) 14.11. – Ostrov – 17.listopad – bus
28.11 – Praha – mezikrajové utkání staršího žactva – bus
5.12 – Praha – Mikulášská hala – ml.+st.žactvo – bus
???? Praha – Vánoční hala – ml.+st.žactvo – bus
23.1. Praha – OMJ v hale – od ml.žactva – nahoru – bus

Ad4) a) VH + nové stanovy klubu
b) koncepce klubu na rok 2016 – viz příloha 
c) tělocvičny – zajištěna pro M.Rajmanovou 
d) členské příspěvky 2016 – do 30.11.2015
e) kalendář – 60 ks – zajistí P.Tirala do 31.10. 
f) vyřazení z evidence – navržena jména
h) soustředění v Domažlicích – pro 22 lidí – 27.10. – 1.11.2015 – cena 2.500 Kč
ch) školení – P.Učík I.třída rozhodčí, M.Rejmanová (náhradnice) – atletika pro děti 


Další schůze – 26.11.2015 (čt) od 19.00 hodin