Zápis 10/2014
11.10.2014
Zápis 1/2015
11.1.2015
Vše

Zápis 11/2014

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 20.11.2014
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, M.Novák, J.Langmaierová, J.Kastner 
Neomluvena: I.Vejražková
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 25.9.2014
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Členské příspěvky 2015 
5) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 15.11.Ostrov – OMJ v přespolním běhu – medaile z OMJ – zlato – dorost – 
S.Janušková, stžci – A.Študlar, dorost – P.Hannsman, stříbro – stžky – 
K.Utíkalová, bronz – stžky – A,Tiralová, stžci – P.Pinc.Mimo krajské 
mistrovství – mlžci I. – 2. J.Vojíř, 3. J.Šveňha, mlžci II – 2. V.Študlar

Ad3) 6.12. Praha (so) – Mikulášská hala – odjezd 7.00 – ml.+st.žactvo – 
60m,150m,300m, 1500m, dálka, výška, koule
7.12. Cheb – hala – 17.-19.00 –Mikulášská hala pro malé 
13.12 Praha – Strahov – Vánoční hala – 60m, 150m, 300m, 800m, 60mpř. výška,
dálka, koule, tyč
17.12. Praha (st) – závody mládeže (16.00) – ml.+ st.žactvo – 60mpř., 60m, 150m.
800m, dálka, koule

Ad4) Členské příspěvky 2015- kontrola obnova registrace případně zrušení

Ad5) a) vyhlášení sportovců města Chebu za rok 2014 – pondělí 15.12. od 16.00 hod. 
Žactvo – A.Študlar, dorost – S.Janušková + D.Richter. družstva – štafeta 4x60m, 
4 x 300m – A.Študlar, J.Lališ, T.Kůtek, M.Nádhera – dospělí – II.liga žen
b) A.Študlar startuje na“Mezinárodních dětských hrách“ v Austráliíi na 1500m 
c) tretry – objednat do komise cca 20 ks – máme odpověd‘
d) Oponentury SCM – 24.11. – návrh z našeho klubu – D.Richter, A.Študlar, M. 
Petrikovičová, A.Tiralová, T.Kristková, M.Nádhera
e) ubytování na M-ČR v hale – na příští schůzi případné počty – Praha/Jablonec 
f) Mikyny pro atlety – dotaz – zůstavá nevyřešeno 
g) peníze z loterií – překážky + peníze – vyúčtovat za 3 roky 
h) Kristková – odsouhlasen příspěvek na přípravu ve výši 2000 Kč 
ch) Nutnost nákupu 20 ks 1kg plných míčů + 2 aquahity
i) zisk–zlatých medailí na OMJ–30 (loni 25) třetí v SZA – 1.KKAS –2.CHODO 24 
j) LOH v Plzni – předběžná nominace – mlžci – L.Petrikovič. stžci – M.Nádhera, 
J.Lališ, stžky – A.Tiralová, K.Jarošová, S.Břicháčková,
k) dráha – brigáda v sobotu 22.11.2014 od 10.00 hod.


Další schůze – 18.12.2014 (čt) od 19.00 hod. v CA