Zápis 9/2014
11.9.2014
Zápis 11/2014
11.11.2014
Vše

Zápis 10/2014

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 30.10.2014
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, M.Novák 
Omluveni: I.Vejražková, J.Langmaierová, J.Kastner
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 25.9.2014
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 27.9.Stříbro – finále OMD ml.žactva – kluci – 8. (KKAS – 3), holky 7 (KKAS – 2) 
29.9. Sokolov – IV. kolo předžactva – celkově – ml.předžky. – 2, ml.předžci – 2, 
stpředžci 3, st.předžky – 4. 
11.10 Cheb – Podzimní závod – 3 disciplíny – startovalo – startovalo 78 účastníků 
12.10 Chodov – Smolnický kopec –8 x na stupních – vítězka dky M.Petrikovičová,
druhá – dky Š. Sabadinová, stžci A.Študlar, mlžky S,Břicháčková, přípravka 
M.Šebestová, minipříp. N.Peterková, třetí – minipřípr. Z.Študlarová 
D.Nikonov 
18.10 Bělská pětka – stžci – 3. A.Študlar, stžky – 4. K.Utíkalová, 8 H.Kročáková
ml.žci – 6. L .Petrikovič

Ad3 15.11.Ostrov – OMJ v přespolním běhu – bus (45)- odjezd 7.30 hod.
požadavky trenérů na místa – PT (15), PU (15), LJ (10), MN (3),JP (5)
+ 5 vedoucích – je šance jet auty (pro rodiče)
6.12. Praha (so) – Mikulášská hala – odjezd 7.00 – ml.+st.žactvo – 
60m,150m,300m, 1500m, dálka, výška, koule
17.12. Praha (st) – závody mládeže (16.00) – ml.+ st.žactvo – 60mpř., 60m, 150m.
800m, dálka, koule

Ad4) a) soustředění Domažlice – (12 osob) pátek 24.10.(večeře) – 28.10.úterý (oběd)
málo lidí –nezájem atletů, trenérů
b) 4.11. – školení na I.ZŠ „atletika do škol“ Lucka a Julie pro 14 učitelů od 14 – 19. 
c) tretry – objednat do komise cca 20 ks – zatím nemáme odpověd‘
d) příspěvky na sezónu 2014/2015 (zhotoveny příjmové bloky) – vybrat do 30.11. 
e) dresy (370kč (kluci) / 320 kč (děvčata) – tisknou se klubové znaky
f)) v šatnách na hřišti jsou umístěny skříňky – P.Tirala – požadavek 20 velkých
vybere se 100 kč, které budou uloženy u Petra Tiraly.
g) Mikyny pro atlety – dotaz – zůstavá nevyřešeno 
ch) kalendář v prodeji za 80 Kč
i) možnost uspořádat Mikulášské závody pro děti – kdy?
k) Nutnost nákupu 20 ks 1kg plných míčů + 2 aquahity

Další schůze 20.11.2014 (čt) od 19.00 hod. v CA