Zápis 10/2017
11.10.2017
Zápis 12/2017
11.12.2017
Vše

Zápis 11/2017

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 10.10.2017
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala,M.Novák, J.Langmaierová
Omluveni: L.Němečková
Neomluvena: M.Macková 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 13.9.2017
2) Účast na závodech 
3) Další závody sezóny 2017
4) Setkání s rodiči – 30.10. na tribuně v 16.30 hod.
5) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2) 14.9. Bělská míle – vítěz M.Nádhera (100m – 11,03) a V.Fiala (míle – 4:59.14)
14.9. Chodov – OMD ml. + st.žactva – postup mladšího žactva do krajského finále
staršího žactvo nebude závodit na mistrovství Čech 
16.9. Pardubice – mistr. Čech junioři/rky – junioři osmí, juniorky deváté
l7.9. Plzeň – finále OMD mladšího žactva – mladší žákyně čtvrté a žáci osmí
23. -24.9. – Břeclav – MČR žactva – startovalo 6 atletů – stříbro – 4x300m (A.Had,
D.Vaidiš, L.Petrikovič, S.Sztrapek) 2:31.88 – nový klubový a krajský rekord, 
bronz L.Petrikovič – 200m př. 26.49, finále – S.Sztrapek -300m 5.-37.80, 
D.Vaidiš – 800m 7 – 2:02.89 (os.rek), v rozběhu J.Šebo – 800m (2:08.96 – os.rek)
K.Uhlová – rozběh na 150m (19.87 – os. rek.)
30.9. Bílina – mezikrajové utkání mladšího žactva – startovali – v závorce body – O.
Hartl 11. – 1000m 3:23.23, 150m 21.64 (2), A.Králová – 150m 21.34 (2), J.Šmrha 
150m 21.82 (1), V.Babyncová 150m 21.43, J.Vojíř 150m 22.12, L.Ubryová oštěp 
23.53m. Štafet\ mladších kluků i holek na 4x60m byli čtvrté (h-33.61) k- 34.03) 
1.10. Chodov – OMJ předžactva KKAS – výborné výsledky 37 medailí – (18z – 12s
– 7b) – Mistři – .Mašková 06) – 60m př. (9.51), dálka (404), M.Kapicová (08)
– 60m př. (9.5l), dálka (362), T.Skalová (06) 60m (9.18) a 150m (22.81),
K.Čadová (08) 600m (2:12.41), v dálce třetí (341). J,Šveňha (06) 60m (9.08), 
Š.Němeček 150m (24.41), dálka (367), M.Aust 150m (22.65), 600m (2:02.56) a 
D.Vojíř (08) 60m (9.60). 2 x zlato ve štafetách staršího předžactva chlapců a 
děvčat
7.10.Cheb– podzimní závody – pouze pro chebské děti – na startu celkem 73 
atletů – loni 82 (K-32 + D 41)

Ad3) 15.10. (ne) – (Chodov – Smolnický kopec – OMJ v přesp. běhu – bus – 9.00 hod
11.11. (so) Ostrov – přesp, běh
2.12. (so) Praha – Mikulášská hala
9.12. (so) – mezikrajové utkání st.žactva
16.12 (so) – Vánoční hala

Ad5) a) na školení TAP – 4.11. v Praze jsme přihlásili–O.Meiserovou, M.Mackovou 
a M.Láskou
b) upřesnění rozdělení do tréninkových skupin – ml.předžactvo – M.Macková, 
M.Láská, O.Meiserová (09-10), st.přežactvo – L.Němečková, J.Langmaierová (07-
08), ml.žactvo – P.Učík + druhá skupina P.Plaňanský a J.Kastner (05-06), 
st.žactvo a další kategorie budou rozděleny mezi J.Přibáně (sprinty), P.Tiralu ( 
stř.tratě) a M.Novák (přek.)
Návrh na rozdělení skupiny mlad.žactva – P.Učík, P.Plaňanský s J.Kastnerem
c) tělocvičny na zimu 2017/18 – viz přiložený rozvrh – odsouhlaseno 
d) J.Přibáň – absolvuje trenérský seminář v Nymburce (13.- 14.10.)
e) J.Přibáň – absolvuje Strategickou konferenci ČAS ve Špindlerově mlýně 20.-22.10 
f) vyhlášení sportovců města Chebu (po – 11.12.) – předložen návrh
g) kalendář 2018 – předložit fot ky do 31.10. – Tirala + Novák
ch) soustředění v Domažlicích (25..-29.10) – do 15.10 nahlásit počty z jednotlivých 
skupin – bude vybráno cca 25 lidí
i) dresy – během schůzky s rodiči (30.10)
j) brigáda – 21.10. sobota – od 10.00 – překážky a sklad

Další schůze 21.11.2017 ( út.) od 19.00 hodin v CK