Zápis 8/2015
11.8.2015
Zápis 10/2015
11.10.2015
Vše

Zápis 9/2015

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 24.9.2015
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, L.Němečková, J.Langmaierová, M.Rejmanová 
Omluveni: M.Novák, J.Kastner. I.Vejražková
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 20.8.2015
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 29.-30.8. Hodonín – MČR do 22let – M.Petrikovičová – 200m (26.04 – 10.) + 400m
(59.98 – 11)
4.9. Cheb – Sportovní hry – 3.třídy – 60m bez bloků, raketka, dálka z místa 
8.30 sraz na hřišti – konec do 12.00 hod. Zvládli jsme to, ale přínos žádný! 
5.9. Písek – Gigant – dorky druhé v kraji (nepostupují na ČR), dci první – po-
stupují, ale protože ČR je v Liberci – nezúčastníme se!!
9.9. Chodov – III. kolo OMD ml.žactvo – mlžky 1.a mlž.žci – 2 (oba postupují) + 
finále OMD st.žactva – stžky – 3. nepostupují, postupují pouze 2. stžci. 
12.9 Plzeň – M-Čech st.žactva – 9. – st.žáci – závodili pouze dva (!) – M.Nádhera 
(2 x čtvrtý 60m 7.30, 150m 17.21), P.Pinc
15.9. Plzeň – finále OMD ml.žactva – děvčata 6.- 52 bodů (o půl bodu za SOPLZ) 
kluci – čtvrtí (o dva body za ATKLA, L.Petrikovič zapomněl na to, že jsou
závody !!!!) 
17.9. Bělská míle – 1.- H.Kročáková 800m – 2:49.74, 2. – B.Vavříková 60m – 9.26, 
M.Petrikovičová 100m 13.10, 3.K.Utíkalová – míle 6:16.76 (klubový rekord)
18.9. Domažlice – Hvězdné házení – 400m – 2. M.Petrikovičová (61.65), 3. Š.Saba- 
dinová
19.-20.9.- Praha – M.ČR žactva – 3. .M. Nádhera (150m –16.82) + 4. na 60m (7.27),
10. K. Jarošová 60m 8.00 (klubový rekord!!), 150m 12. – 19.55 (os.rek) 
6. A Tiralová 300m (42.67), R.Škrnová 150m (20.48- osob.rek), 7 x 4x60m
30.95 (Uhlová,Šormová,Jarošová,Tiralová).
26.9. Břeclav –MU –ČR,Madársko, Slovinsko, Slovensko, Chorvatsko – nominoval 
se M. Nádhera (4x100m a 4x300m) – druhý na 100m (11.20) a dvakrát první 
ve štafetách 4 x 100m a smíšené 4x300m 
27.9 Kolín- mezikrajové utkání mlad.žactva–V,Nohejlová–klub.rek. – 60mpř. 10.34 
+ os.rek. 300m 48.02-P.Špreňar os.rek.60m př 10.38 A.Had–os.rek. dálka 4.82. 
V.Študlar – os.rek. 1000m 3:18.9 M.Boučková, (koule 9.11 + míček 26.03)
L.Petrikovič, (60mpř. 10.54 + 300m 42.50) A.Uldrich 60m 8.52 + dálka 4.46

Ad3) 1.10. (čt) – Sokolov –IV. kolo předžactva – bus 14.30 hod.
11.10. (ne) Chodov – OMJ v přespolním běhu – bus

Ad4) a)12.9. ALGON – dětský den,čerpací stanice AGIP – zajištˇovali– L.Němečková, 
J.Langmaierová, J.Kastner, M.Novák
b) Podzimní závod – sobota 10.10. – 10disciplíny – viz příloha 
c) tělocvičny – P.Tirala se pokusí zajistit ještě tělocvičnu pro M.Rejmanovou 
d) členské příspěvky 2016 – viz příloha – placení v celku od 1.10. – 30.11.2015
e) SCM 2016 – K.Jarošová, J.Lališ, M.Nádher, M.Petrikovičová, D.Richter, A. Tiralová
f) – dostaneme mládežnické výškařské doskočiště
g)- soustředění v Domažlicích – 27. -10. – 1.11.2015 – cena 2.500 Kč
Další schůze – 15.10.2015 (čt) od 19.00 hodin