Zápis 10/2013
11.10.2013
Zápis 12/2013
11.12.2013
Vše

Zápis výboru 11/2013

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 26.9.2013

Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, M.Novák, P.Tirala 
Omluven:: M.Novák

Program:

1) Kontrola zápisu ze schůze 3.9.2013
2) Hodnocení závodů
3) M-ČR žactva
4) Účast na závodech –autobusy
5) RůznéAd1) všechny body zápisu byly splněny 
Ad2)7.9. – II.liga Č.Budějovice – IV.kolo – v tomto kole jsme skončili na čtvrtém místě a 
rovněž čtvrtí jsme celkově (z osmi týmů). Nejlépe bodující – M.Petrikovičová 82b.,
S.Janušková 77.25b., T.Kristková 45.25b.
8.9.Gigant Plzeň–velmi náročné (dva závody po sobě).Postup dvou týmů-dorostenky
do finále ČR nenastoupily) a starší žákyně a žáci!
11.9. IV.kolo ml.čactva – Chodov – postup do krajského finále si zajistily z prvého
místa žákyně, žáci z druhého.
12.9. Bělská míle – Bělá – vítězství D.Richtra (60m žáci + 100m dorost), M.Petri-
kovičová –vyhrála 60m žákyň, na 100m žen – třetí.
13.9. Hvězdné házení – Domažlice – T.Kristková + J.Danihelková házely společně
s Bárou Špotákovou (!), S.Janušková vyhrála 400m
14.9. M-ČR Tábor – starší žákyně páté a žáci na sedmém místě.
 Ad3)M-ČR žactva – 150m – 2.D.Richter (16.89 klub.rek), 60m – 4.D.Richter (7.31 klub.
rek.), 4 x 300m 7. (Š.Sabadinová,J.Duchková,A.Tiralová,M.Petrikovičová), 150m – 
8. M.Petrikovičová (19.69), oštěp – 8. J.Danihelková (34.44), 300m – D.Richter 
(DNP), 4 x 60m  – 11. (J.Duchková, M.Petrikovičová, Š.Sabadinová, S.Vejražková)  
31.41, 300m–11.- M.Petrikovičová (43.93), 300m – 12. Š.Sabadinová (43.93) 
Ad4)28.9. (SO) – Plzeň –finále OMD mlad.žactva – velký bus – odjezd 8.00 hod
4.10 (PÁ) – Sokolov trojboj mládeže – velký bus – odjezd 14.30 hod.
PT – 6, PU – 20, MS – 15 – do autobusu nemůžou rodiče
12.10 (SO) – Cheb – od 10.30 – trojboj 60m – skok do dálky z místa (2 pokusy)
kriket (2 pokusy za sebou). Kat. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 a mladší.
Potřebujeme 10 zapisovatelek !!! 
13.10 (NE) – Chodov – OMJ v přesp.běhu – velký bus – odjezd 8.30 – přihlášky 9.10.
16.11 (SO) – Ostrov – Běh 17.listopadu – velký bus – odjezd bude upřesněn
Ad5)a) trenéři –seminář v Nymburce 18.-19.10.2013 – J.Přibáň, M.Novák, J.Kastner
b) hřiště v Poohří – dohoda s fotbalisty, problém – začala prorůstat tráva od 300m do 
200m mezi sedmou a osmou dráhou – komise v pátek 27.9. v 8.30 hod. – J.Gregor
c) zdravotní souhlas – do měsíce vybrat
d) zjišt’ovat velikosti na dresy
e) využití fota + kamery (nezhotovíme záznam ze závodů)
f) soustředění v Domažlicích – pátek 25.10 – středa 30.10 = 2.500 Kč v pondělí 
pozvánka 
g) D.Richter – v žákovské reprezentaci v Budapešti (100m + 4x100m)
e) požádáno v Chebu o granty – MC  (20.000), VC 300.000, celoroční 350.000 
f) rozdělení do skupin – zůstává stejné 
g) bude opraven výbor UNIONU + mobily 
j) Příspěvky se vybírají od října (22.10) do listopadu (20.11)

Další schůze 22.10.2013 (út) od 19.30 hod.